Podmienky a harmonogram

Zelené technológie sú trendom nielen vo svete ale aj na Slovensku, kde aktuálne prebieha pokračovanie národného projektu Zelená domácnostiam. Vďaka nemu môžu slovenské domácnosti aj v roku 2022 získať dotácie na inštaláciu zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov až do výšky 3400 €. Výška dotácii sa líši v závislosti od konkrétneho zariadenia a požiadať o ne môžu všetky domácnosti mimo bratislavského kraja.  

Výber správnej technológie a zároveň úspešné podanie žiadosti o dotáciu nemusí byť vždy jednoduché, preto si vyberte spoľahlivého a skúseného partnera. 

Zapojte sa s nami do projektu!

Kontaktujte nás a my zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu, od prípravy žiadosti až po samotnú inštaláciu vybraného zariadenia.

  • Spĺňame všetky podmienky a sme v zozname oprávnených zhotoviteľov
  • Získate komplexné riešenie využitia dotácie od prípravy žiadosti až po realizáciu.
  • Vybavíme za vás administratívne záležitosti týkajúce sa štátnej dotácie.
  • Naši odborníci starostlivo posúdia možnosti a navrhnú vám ideálne technické riešenie.
  • Osobne vám vypracujeme projekt na mieru vašej domácnosti.
  • Vypracujeme finančný model s dotáciou.
  • Vyberieme optimálne zariadenie a dohodneme realizáciu s overeným dodávateľom technológie. 

Výška dotácií v projekte Zelená domácnostiam III

Výška dotácii na všetky uvedené zariadenia je stanovená v závislosti od splnenia uprednostňujúcich podmienok. O dotácie sa budú môcť uchádzať domácnosti a bytové domy v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja

Maximálna výška dotácie na zariadenia v roku 2022:

Zariadenie

Maximálna podpora na inštaláciu

Fotovoltické panely

1 500 €

Slnečné kolektory 1 750 €
Tepelné čerpadlá 3 400 €
Kotly na biomasu 1 500 €

Uprednostňujúce podmienky

Vyšší finančný príspevok pre zariadenia na výrobu tepla môžu získať:

a) rodinné domy, kde bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie;
b) v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém CZT (centrálne zásobovanie teplom).

V prípade splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok a) alebo b), bude hodnota poukážky zvýšená o 10 %. V prípade splnenia obidvoch podmienok a) aj b), bude hodnota poukážky navýšená o 25 %.

Harmonogram oprávnených období

Termín spustenia podávania žiadostí

Zariadenia 

Odhad počtu poukážok

4. 5. 2022, 15.00 hod.

Fotovoltické panely

1 700

9. 5. 2022, 15.00 hod. Slnečné kolektory 1 886
11. 5. 2022, 15.00 hod. Tepelné čerpadlá 2 353
2. 5. 2022, 15.00 hod. Kotly na biomasu 1 333

Poukážky je nutné rezervovať v informačnom systéme najneskôr do 30 dní od vydania.

Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné podať najneskôr do 3 mesiace od vydania poukážky.


Zdroj: Zelená domácnostiam

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam III bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.