Podmienky a harmonogram

Zelená energia je trendom nielen vo svete ale aj na Slovensku, kde aktuálne prebieha pokračovanie národného projektu Zelená domácnostiam II. Vďaka nemu môžu slovenské domácnosti aj v roku 2020 získať dotácie na inštaláciu zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov až do výšky 3400 €. Výška dotácii sa líši v závislosti od konkrétneho zariadenia a požiadať o ne môžu všetky domácnosti mimo bratislavského kraja.  

Výber správnej technológie a zároveň úspešné podanie žiadosti o dotáciu nemusí byť vždy jednoduché, preto si vyberte spoľahlivého a skúseného partnera. 

Zapojte sa s nami do projektu!

Kontaktujte nás a my zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu, od prípravy žiadosti až po samotnú inštaláciu vybraného zariadenia.

  • Spĺňame všetky podmienky a sme v zozname oprávnených zhotoviteľov
  • Získate komplexné riešenie využitia dotácie od prípravy žiadosti až po realizáciu.
  • Vybavíme za vás administratívne záležitosti týkajúce sa štátnej dotácie.
  • Naši odborníci starostlivo posúdia možnosti a navrhnú vám ideálne technické riešenie.
  • Osobne vám vypracujeme projekt na mieru vašej domácnosti.
  • Vypracujeme finančný model s dotáciou.
  • Vyberieme optimálne zariadenie a dohodneme realizáciu s overeným dodávateľom technológie. 

Výška dotácií v projekte Zelená domácnostiam II

Výška dotácii na všetky uvedené zariadenia je stanovená v závislosti od splnenia uprednostňujúcich podmienok. O dotácie sa budú môcť uchádzať domácnosti a bytové domy v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja

Maximálna výška dotácie na zariadenia v roku 2020:

Zariadenie

Výška dotácie 

Min. dotácia

Fotovoltické panely 1 500 € bez uprednostňujúcich podmienok 
Slnečné kolektory 1 750 € min. 1 400 € v prípade nesplnenia uprednostňujúcich podmienok
Tepelné čerpadlo 3 400 € min. 2 720 € v prípade nesplnenia uprednostňujúcich podmienok 
Kotly na biomasu 1 500 € min. 1 200 € v prípade nesplnenia uprednostňujúcich podmienok 

Uprednostňujúce podmienky

Vyšší finančný príspevok pre zariadenia na výrobu tepla môžu získať:

a) rodinné domy, kde bude preukázané zrealizovanie opatrenia na zníženie spotreby energie;
b) v oblastiach, kde nie je vybudovaný systém CZT (centrálne zásobovanie teplom).

V prípade splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok a) alebo b), bude hodnota poukážky zvýšená o 10 %. V prípade splnenia obidvoch podmienok a) aj b), bude hodnota poukážky navýšená o 25 %.

Harmonogram oprávnených období

Termíny nasledujúcich oprávnených období budú zverejnené pred skončením aktuálnych oprávnených období.
 

Oprávnené obdobie

Zariadenia 

Odhad počtu poukážok

17.6.2020 – 1.12.2020

kotly na biomasu

808

22.6.2020 -1.12.2020

slnečné kolektory

1 720

24.6.2020 – 1.12.2020 tepelné čerpadlá 2 000
29.6.2020 – 1.12.2020 fotovoltické panely 1 000

Poukážky je nutné rezervovať v informačnom systéme najneskôr do 30 dní od vydania.

Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné podať najneskôr do 3 mesiace od vydania poukážky.


Zdroj: Zelená domácnostiam II

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.