Prepočet hodnoty hlavného ističa (A) na rezervovanú kapacitu (KW)

Na použitie kalkulačiek je potrebné mať zapnutý Javascript.

Prepočet hlavného ističa na RK

A

Opačný prepočet RK na hlavný istič

kW