Podomový predaj energií

Po celom území Slovenskej republiky sa pohybujú podomoví predajcovia energií zastupujúci rôzne dodávateľské firmy. Z ich vystupovania často nie je jasné, pre ktorú spoločnosť pracujú.

Evidujeme množstvo prípadov, keď sa dokonca vydávali za zamestnancov Stredoslovenskej energetiky (SSE). Snažia sa tým vzbudiť dôveryhodnosť a presvedčiť ľudí, aby rýchlo podpísali novú zmluvu na dodávku elektriny a plynu. Nie je to však jediný spôsob, ktorým vás môžu zavádzať.  

Prečítajte si viac o neférových praktikách podomových predajcov a o možnosti zrušenia nechcených zmlúv.

Čo robiť, ak u vás zazvoní podomový predajca energií

Overte si totožnosť podomového predajcu

Niektorí podomoví predajcovia sa často vydávajú za zástupcov vášho súčasného dodávateľa elektriny.

Tvrdia, že vzniká nová pobočka alebo dokonca, že váš súčasný dodávateľ zaniká a presviedčajú vás, že musíte podpísať novú zmluvu.
Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu, na ktorom je jednoznačne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje.

Nepodpisujte zmluvu hneď na mieste

Niektorí podomoví predajcovia vyvíjajú na odberateľov nátlak, aby zmluvu urýchlene podpísali. Sú totiž platení za počet podpísaných zmlúv.

Položte si tieto otázky:

 • Mám dostatok informácií, aby som sa mohol/mohla rozhodnúť?
 • Je táto ponuka tá najlepšia vzhľadom na účel, pre ktorý elektrinu využívam?

Prediskutujte ponuku podomového predajcu s rodinou, priateľmi alebo so zákazníckou linkou svojho súčasného dodávateľa. Nepodpisujte nič, pokým vám nie sú jasné všetky zmluvné podmienky ani cena elektriny na celé zmluvné obdobie. Predajca vás nemôže nútiť uzavrieť zmluvu ,,medzi dverami".

Požiadajte predajcu o presný prepočet úspory pre vašu domácnosť

Niektorí podomoví predajcovia sľubujú výhodné ceny a vysokú úsporu, no realita môže byť úplne iná. Cenové zvýhodnenie sa totiž často viaže iba na obmedzené časové obdobie. Navyše, všeobecný prísľub percentuálnej zľavy nemusí platiť pre vašu sadzbu.

Vyžiadajte si od predajcu cenník a požiadajte ho o prepočet nákladov podľa vašej ročnej spotreby. Sami sa rozhodnite, aká dlhá platnosť zmluvy je pre vás výhodná. V žiadnom prípade nenechajte vypísanie zmluvy na predajcu. Nepríjemným prekvapením môže byť pre vás aktivácia nevyžiadaných služieb alebo niekoľkoročná viazanosť, o ktorých ste netušili. 

Pozor na nevýhodné podmienky v zmluvách

Vyžiadajte si od predajcu obchodné podmienky a zmluvu a dôkladne si ich preštudujte. Až v nich sa totiž dočítate, za čo všetko budete platiť. Hľadajte v nich nasledujúce údaje:

 • Dodatočné poplatky
  Overte si, či si dodávateľ neúčtuje poplatky za zrušenie zmluvy, energetické poradenstvo, internetovú zákaznícku zónu, prípadne iné služby, ktoré SSE ponúka zadarmo.
 • Dĺžka viazanosti
  Nenechávajte vyplnenie viazanosti na predajcu. Čím dlhšia viazanosť, tým vyššia provízia pre predajcu, no pre vás môže byť nepríjemným prekvapením nemožnosť vypovedať zmluvu päť alebo aj viac rokov.
 • Výška zľavy
  Z
  ľavu, ktorú predajca prezentuje, si dobre overte aj v zmluvných dokumentoch. Aj 1 euro je zľava, ale oplatí sa za takú cenu stratiť pohodlie a stabilitu, na ktoré ste boli doteraz zvyknutý?

Chýbajúci zákaznícky servis

Potrebovali ste niekedy niečo vybaviť a nemali ste s kým?

Overte si, či má nový dodávateľ zákaznícke centrum v blízkosti miesta vášho bydliska a dostupnú zákaznícku linku. Takisto to, či poskytuje služby ako bezplatné energetické poradenstvo, spoľahlivú fakturáciu alebo zľavy v partnerských predajniach.

Stredoslovenská energetika, a. s., sa nebráni konkurencii, práve naopak. Zdravá konkurencia prispieva k zlepšovaniu služieb, z čoho profituje zákazník. Pri získavaní priazne zákazníkov by však mali byť zachované zásady férovosti, slušnosti a v žiadnom prípade by sa nemali porušovať práva slúžiace na ochranu spotrebiteľa.

Chcete zrušiť nevýhodnú zmluvu s podomovým predajcom?

Zmluva podpísaná pred menej ako 14 dňami

V zmysle platnej legislatívy máte právo písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo od zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy treba odoslať poštou (najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Zmluva podpísaná pred viac ako 14 dňami

Od zmluvy môžete odstúpiť aj v prípade, že ste zmluvu podpísali pred viac ako 14 dňami. V prípade, že vás podomový predajca zavádzal, podal vám mylné informácie alebo niečo zatajil, požiadajte o zrušenie zmluvy bez poplatkov.

Ako dôvod uveďte skutočnosti, pre ktoré sa cítite podvedený. Akceptácia zrušenia zmluvy však závisí od vášho nového dodávateľa. V prípade, že zrušenie zmluvy bez poplatkov neakceptuje, môže od vás požadovať zaplatenie pokuty za predčasné ukončenie zmluvy. V tom prípade vám odporúčame preštudovať si zmluvné podmienky.

Negatívne skúsenosti zákazníkov s podomovými predajcami energií

Vydávanie sa za pracovníkov SSE 

„Oslovil ma podomový predajca, takisto mojich susedov, ale nedostatočne vysvetlil, že ide o nového dodávateľa energie. Ja som počas rozhovoru bola stále presvedčená, že ide o akési prehodnotenie platieb dodávky el. energie, pretože si pýtal na odfotenie moje doklady SIPO a výšku platby a že patrí do Slovenskej energetiky. Až po doručení dokladu o odhláške od vás som pochopila tento veľký omyl.“

Šírenie nepravdivých informácií o súčasnom dodávateľovi

„Navštívila ma pracovníčka nového dodávateľa a nahovárala ma na zmenu dodávateľa, a to takým spôsobom, že vyhlasovala, že doterajšia spoločnosť končí t. j., že nová spoločnosť preberá komplet fakturáciu a je nevyhnutné podpísať zmluvu a bezplatne sa zaregistrovať, pretože od Nového roka to bude za oveľa vyšší poplatok.“

Sľuby o nízkej cene vs skutočnosť

„Predajca ma priamo oslovil návštevou a dožadoval sa posledného výpisu, resp. faktúry za elektrinu, na ktorú vie garantovať 10 % zľavu na dva roky. Po krátkom rozhovore a požadovaní ukážky zmluvy, ktorú mi nechcel zanechať, tento predajca odišiel.“

„S novým dodávateľom mám zmluvu o dodávke el. energie. Dodávka sa začala 1. 7. a k tomuto dňu bol ukončený odber od SSE odpisom elektromera a fakturáciou. Podľa zmluvy som od tohto dátumu platil 3-krát šekom a potom združeným inkasom dodávateľovi mesačne 41,48 eura podľa prepočtu platby od pôvodného dodávateľa. Od januára sa však zálohová platba zvýšila na 114,90 eura, a to bez akéhokoľvek vysvetlenia, bez odpisu elektromera a bez vyúčtovania. Takéto konanie ma, pochopiteľne, rozčúlilo.“

„Moja mesačná platba za elektrickú energiu je 43,99 eura, no v januárovom príkaze SIPO mi prišlo platiť 157,49 eura, pričom v platobnom kalendári je suma 43,99 eura. Neviem, ako sa k takejto sume dopracovali. Tento problém majú v našej dedine viacerí.“

„Prostredníctvom SIPO mi bolo za mesiac január naúčtované 70,93 eura, hoci mám schválenú mesačnú platbu 34,86 eura, do dnešného dňa som nedostal vyúčtovaciu faktúru, hoci platba za SIPO bola realizovaná 19. januára (vyúčtovaciu faktúru zatiaľ nedostal nikto z okolia a taktiež mali v dokladoch SIPO oveľa vyššie sumy ako záloha – všetko klienti nového dodávateľa).“

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.