Energetický certifikát a posudok

Potrebujete vyhotoviť energetický certifikát potrebný pri predaji, prenájme domu a pri kolaudácii novopostavených a zrekonštruovaných domov? Alebo energetický posudok, potrebný na stavebné povolenie pre novopostavené a zrekonštruované domy?

SSE ručí za kvalitu dodaného energetického certifikátu/posudku a ponúka ďalšie výhody.

Ponúkame vyhotovenie:

 • Energetického certifikátu
  • potrebný pri predaji a prenájme budovy a pri kolaudácii novopostavených a zrekonštruovaných budov
 • Energetického posudku
  • potrebný k stavebnému povoleniu novopostavených a zrekonštruovaných budov

Výhody energetického certifikátu/posudku od SSE

Predávate, prenajímate, rekonštruujete alebo kolaudujete dom? Splňte si zákonnú povinnosť rýchlo a výhodne so SSE.

 • rýchle vyhotovenie už od 3 pracovných dní,
 • bez úhrady za energetický certifikát/posudok vopred,
 • pre rodinný dom kdekoľvek na Slovensku.

Navyše, ak si u nás dáte urobiť energetický posudok, energetický certifikát vám vyhotovíme s 50 % zľavou. Zľavu si môžete uplatniť, ak počas výstavby domu nedôjde k zmenám oproti projektu.

Ako si objednať energetický certifikát/posudok?

Pre objednanie Energetického certifikátu/posudku potrebujete:

1. Vyplniť a podpísať objednávku 

     Objednávka Energetického certifikátu / Posudku  rodinného domu(PDF 150,37 kB)

2. Vyplniť dotazník Informácie o skladbe konštrukcií(PDF 49,06 kB)

3. Vyplniť dotazník Informácie o vykurovaní a ohreve vody(PDF 67,22 kB)

4. Pôdorys prízemia a všetkých podlaží s vyznačenou orientáciou svetových strán Vzor(PDF 173,4 kB)

    - nájdete ho v častiach Architektúra (Architektonicko –stavebné riešenie)

5. Rez budovy Vzor(PDF 197,07 kB)

    - nájdete v časti Architektúra - Architektonicko stavebné riešenie

6. Fotografiu rodinného domu z prednej strany ulice

    - len pri objednávke Energetického certifikátu

Objednávku a ostatné vyššie uvedené dokumenty v podobe fotokópií alebo v elektronickej podobe - naskenované na USB alebo CD nám môžete doručiť:


 • osobne na zákaznícke centrum SSE

  poštou na adresu spoločnosti:
  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Zákaznícke služby
  Pri Rajčianke 8591/4B
  010 47 Žilina

  e-mailom na certifikaty@sse.sk.

  Energetický certifikát/posudok vám príde poštou na dobierku na vami určenú adresu.

Čo je to energetická certifikácia a na čo vlastne slúži?

Povinnosť dať si urobiť energetický certifikát a energetický posudok vyplýva zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Pozrite si vzor energetického certifikátu: Vzor(PDF 207,59 kB)

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

ENERGETICKÝ POSUDOK

Na čo slúži:

 • hodnotí stavebné konštrukcie, technické zariadenia domu (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TÚV, osvetlenia, chladenia a vetrania), na základe čoho je dom zatriedený do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti
 • rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie domy) až po G (najmenej hospodárne domy)
 • vychádza z projektu domu a hodnotí jeho energetickú hospodárnosť
 • musí byť súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
 • navrhuje potrebné opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť nových alebo zrekonštruovaných domov

Čo je výsledkom:

 • energetický certifikát
 • energetický štítok
 • niekoľkostranový dokument Projektové energetické hodnotenie

Platnosť:

 • 10 rokov od dátumu vyhotovenia
 • do vykonania významnej rekonštrukcie domu, ktorá má vplyv na jeho energetickú hospodárnosť
 • do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte (platí pre EC vydané do konca roka 2012)
 • nemá oficiálnu platnosť
 • je platný dovtedy, kým je platné stavebné povolenie

Je povinný pri:

 • predaji domu
 • prenájme domu
 • novostavbách
 • rekonštrukciách (napr. pri zateplení alebo výmene okien v dome)
 • novostavbách
 • rekonštrukciách (napr. pri zateplení alebo výmene okien v dome)

Vlastník budovy je povinný dať vyhotoviť dokument:

 • ku dňu začatia kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii)
 • pri uzatvorení zmluvy o predaji alebo nájme domu
 • do 2 mesiacov odo dňa zániku platnosti pôvodného EC
 • k stavebnému povoleniu

Alternatívne riešenie sporov

V prípade spotrebiteľských zmlúv má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, t. j. v prípade, ak sa spotrebiteľ na našu spoločnosť obrátil so žiadosťou o nápravu, z dôvodu, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým naša spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že naša spoločnosť porušila jeho práva, a na žiadosť spotrebiteľa o nápravu sme odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Ďalšie informácie

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke