• Prejsť na

Chcem zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu, ako mám postupovať?

Maximálna rezervovaná kapacita (ďalej len „MRK“) pre odberné miesto pripojené na napäťovej úrovni VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) je stredná hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu, dohodnutá v zmluve o pripojení a je určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.

Na napäťovej úrovni NN (nízke napätie) predstavuje MRK dohodnutú hodnotu hlavného ističa. Bližšie informácie nájdete v otázke Chcem zmeniť hlavný istič, ako mám postupovať?

Potrebujete upraviť MRK? Obráťte sa na príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS):

Stredoslovenská distribučná, (SSD), a. s.:

  • na stránke www.ssd.sk si vyhľadajte „Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSD“,
  • v prvom bode si vyberte možnosť 5 – vyjadrenie k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste a  6 – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení do zariadenia odberateľa. V siedmom bode – technické parametre, uvediete aktuálnu a požadovanú hodnotu.

Západoslovenská distribučná, (ZDS),a. s.:

  • na stránke www.zsdis.sk si vyberte krok A, kde máte možnosť zvoliť si zaslanie žiadosti elektronicky alebo poštou.

Východoslovenská distribučná, (VSD), a. s.:

  • Žiadosť nájdetena stránke www.vsds.sk, konkrétne ide o tlačivo Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy – pre pripojenie firmy, organizácie,
  • v prvej časti zaškrtnite možnosť zmena MRK.

Pre bližšie informácie v súvislosti s uvedenými žiadosťami odporúčame obrátiť sa priamo na príslušných prevádzkovateľov prostredníctvom ich zákazníckych liniek, prípadne e-mailom:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Západoslovenská distribučná, a. s.

Východoslovenská distribučná, a. s.

PDS vám odošle vyjadrenie, v ktorom budete mať uvedené presné podmienky, podľa ktorých je možné požiadavku realizovať.

Po splnení všetkých podmienok nám PDS ako vášmu dodávateľovi, odošle informáciu o zmene MRK kapacity a následne si vy môžete upravovať hodnotu rezervovanej kapacity

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Pri zmene MRK je potrebné uvedomiť si, že hodnota rezervovanej kapacity (RK) nemôže prekročiť hodnotu MRK a nemôže byť nižšia ako 20 % MRK (t. j. interval 20 % až 100 % MRK).

Pokiaľ vaša dohodnutá RK nespĺňa tieto podmienky, prečítajte si, ako môžete zmeniť hodnotu rezervovanej kapacity v sekcii Chcem zmeniť rezervovanú kapacitu. Pokiaľ RK na vašom odbernom mieste nedosahuje hodnotu aspoň 20 % z MRK, PDS ju automaticky upraví.

 

 

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.