Špecialista energetických analýz, Aktuálne pracovné ponuky, Kariéra, Stredoslovenská energetika

Špecialista energetických analýz

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Priemerná hrubá mesačná mzda 1.870 EUR, zložená zo: základnej zložky hrubej mesačnej mzdy 1.390 EUR + štvrťročnej výkonnostnej prémie do výšky 20 % základnej mzdy za každý mesiac v hodnotenom štvrťroku (pri 100 % hodnotení 278 EUR) + Dovolenkovej mzdy vo výške 56 % základnej mesačnej mzdy v mzde za mesiac máj (778 EUR) + Vianočnej mzdy vo výške 56 % základnej mesačnej mzdy za mesiac október (778 EUR) + Ročnej odmeny závislej od hospodárskeho výsledku – pri 100 % plnení vo výške 968 EUR (vyplatenej v 2 častiach – záloha 50 % v mzde za mesiac august a doplatok najneskôr v mzde za mesiac apríl nasledujúceho roku) + z ďalších zložiek mzdy (príplatky, odmeny za mimoriadne úlohy, účasť na projektoch, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému)
Termín nástupu:IHNEĎ

Hybridný pracovný model: po zaškolení a dohode s nadriadeným možnosť práce z domu 40 % a 60 % z pracoviska zamestnávateľa.

Hľadáme kolegu, ktorý sa zaujíma o oblasť energetiky a o fungovanie trhu s elektrinou a plynom. Niekoho, koho energetika baví, má všeobecný prehľad o aktuálnych dlhodobých trendoch v tejto neustále sa meniacej oblasti a dokáže svoje názory konzultovať s kolegami. Tiež hľadáme kolegu, ktorému je legislatíva blízka a vie sa v nej orientovať. Ponúkame stabilnú dlhodobú spoluprácu na divízii Stratégia a rozvoj podnikania s možnosťou neustáleho odborného rozvoja a dynamikou práce.

Vašimi hlavnými zodpovednosťami ako špecialistu energetických analýz bude spolupráca pri identifikácií nových  rozvojových príležitostí na trhu s cieľom rozšírenia pôsobnosti spoločnosti, spolupráca pri príprave prezentácií v oblasti modernej energetiky, analýza európskej a aj národnej legislatívy pre oblasť trhu s elektrinou  plynom.

Budete sa venovať monitoringu vývoja národného legislatívneho rámca pre oblasť energetiky, tvorbe analýz rizík a dopadov zmien legislatívy na interné procesy spoločnosti, spracovávaniu pripomienok k novým legislatívnym návrhom, pripravovať a presadzovať návrhy na úpravu legislatívy s cieľom podporovať rozvoj podnikania spoločnosti.

Pracovné miesto je priamo v gescii riaditeľa divízie Stratégia a rozvoj podnikania, s ktorým budete úzko spolupracovať. Vhodný kandidát má vysokoškolské vzdelanie, kde výhodou je zameranie na  ekonomiku, právo či energetiku. Samozrejmosťou je práca s MS Office na pokročilej úrovni, predovšetkým MS PowerPoint, MS Excel a MS Word. Denne budete využívať komunikačné kanály MS Outlook a MS Teams. Komunikačné zručnosti na vysokej úrovni sú nutnosťou, ako i komunikácia v anglickom jazyku na úrovni B2. Samozrejmosťou je vodičské oprávnenie skupiny B.

Z osobnostného hľadiska si táto pozícia vyžaduje zodpovedného, samostatného, precízneho človeka s analytickým a koncepčným myslením. Energetika by mala byť Vašou vášňou, ktorá Vás napĺňa a nie je len povinnosťou, či potrebou pracovať.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov;
 • program duševnej pohody pre zamestnancov - odborné poradenstvo pre osobný i pracovný život.

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu a MOTIVAČNÝ LIST, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku a prečo ste vhodným kandidátom.  

KONTAKTNÁ OSOBA:
Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov VŠEOBECNÁ DATABÁZA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE A INÉ VÝBEROVÉ KONANIA

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov REALIZÁCIA AKTUÁLNEHO VÝBEROVÉHO KONANIA

Prihlásiť saPrihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.