IT analytik

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mesačná mzda v minimálnej výške 1.950 EUR + variabilná odmena minimálne 490 EUR (v závislosti na skúsenostiach) pomer 80% (fixná časť mzdy) : 20 % (variabilná odmena) Variabilná ročná odmena (490 EUR x 12 mesiacov) je naviazaná na splnenie ročných cieľov, je vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia.
Termín nástupu:IHNEĎ, PRÍP. DOHODOU

Do priateľského a synergického 2-členného tímu na odbore Informatika hľadáme novú kolegyňu / nového kolegu, ktorá/-y odborne i osobnostne doplní náš tím a bude spolu s nami zastrešovať rôznorodé IT činnosti. Rozhodne sa s nami nebudete nudiť. Čo bude Vaším poslaním? Zabezpečovanie analytických a konzultačných činností pri IT projektoch, ale aj menších zmenách v IT prostredí, podnikových procesoch a digitálnej transformácii. Časť práce bude zameraná na tvorbu reportov v prostredí business inteligence nástrojov a analýzu a prípravu dátových zdrojov.

IT služby sú v našej spoločnosti outsourcované, no pre lepšiu agilitu, komunikáciu a priame riadenie vybraných činností vzniklo v roku 2022 nové IT oddelenie. Odbor Informatiky má v tejto chvíli vedúceho a jedného IT analytika, ktorí potrebujú posilu. Okrem osobnej spolupráce však treba počítať so samostatnou prácou na diaľku v režime 60 % práca z domu a 40 % práca v kancelárii.

Vaša pracovná náplň bude pozostávať z týchto činností:

 • účasť na projektoch - plánované sú projekty digitálnej transformácie ako napríklad,
 • upgrady existujúcich informačných systémov,
 • zavádzanie procesne orientovaných aplikácií na báze webu (napr. pre obsluhu zákazníka) - procesná optimalizácia,
 • zavádzanie kancelárskych a kolaboratívnych aplikácií,
 • rozširovanie webového portálového riešenia pre zákazníkov,,
 • digitalizácia interných procesov (napr. spracovanie papierovej dokumentácie)
 • robotizácia a automatizácia,
 • využitie umelej inteligencie,
 • koordinovanie dodávok a riešení v spoločnosti s outsourcovaným IT a kontrolné činnosti pri dodávkach,
 • konzultačná činnosť pre interného užívateľa, analýza podnetov a potrieb,
 • návrh nových/úprava funkcionalít v existujúcich systémoch a dizajn nových riešení, spolupráca s užívateľmi na príprave zadania pre dodávateľov, finalizácia a odsúhlasovanie zadaní pre dodávateľov, koordinácia dodávok testovania až po reálne prebranie dodávateľských riešení a ich uvedenia „do života“,
 • analytické činnosti v oblasti procesnej optimalizácie, robotizácie a automatizácie,
 • analýza požiadaviek na výstupné reporty, tvorba reportov,
 • analýza dátových zdrojov, príprava nových dátových zdrojov.

Nemusíte sa obávať rutinných činností, úlohy v odbore vznikajú na základe nových potrieb biznisu, zákazníka, ale aj nových výziev v oblasti IT. Spoločnosť pociťuje potrebu aj v oblasti reportingu, kde sa aktuálne zavádza nový BI nástroj – SAP Analytics Cloud a používa Microsoft Power BI. V tejto oblasti plánujeme pre novú kolegyňu / nového kolegu potrebné školenia a samozrejmosťou je adaptačná fáza, počas ktorej Vám poskytneme dostatočné spoznanie IT prostredia.

Naša predstava úspešného kandidáta je kombináciou nielen IT odborníka, ale aj komunikatívneho konzultanta, ktorý aktívne podporuje a vytvára efektívne IT riešenia a zmeny. Od úspešného kandidáta očakávame vysokoškolské vzdelanie so zameraním na oblasť IT (nie je to však podmienka), minimálne 3-ročnú prax v IT oblasti, aktívnu znalosť anglického jazyka a vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič).

Odborné požiadavky sa odvíjajú od systémov a projektov, ktoré plánujeme realizovať:

 • všeobecný prehľad v oblasti informačných technológií,
 • poznanie webových technológií až na úroveň zdrojového kódu a poznanie webových API a webových služieb,
 • skúsenosti s tvorbou analýz, zadaní a zmenových požiadaviek pre dodávateľov,
 • skúsenosti s change managementom, projektovým manažmentom,
 • skúsenosti s tvorbou aplikácií low-code, no-code a schopnosť i motivácia sa ich učiť,
 • skúsenosti s SQL,
 • skúsenosti s tvorbou reportov v BI nástrojoch,
 • výhodou sú skúsenosti z projektov digitálnej transformácie v podnikovej sfére, poznanie platforiem BPM, OCR, DMS, ESB, MS 365,
 • odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti zákazníckych informačných systémov pre utility, CRM, ERP v prostredí SAP sú vítané.

Plnohodnotné vykonávanie pracovnej pozície si vyžaduje v rámci osobného nastavenia cieľovo orientovaného, zodpovedného, iniciatívneho človeka so schopnosťou učiť sa novým veciam, ktorý vyhľadáva  a využíva užitočné vedomosti. Analytické, systematické a koncepčné myslenie Vám pomôže k rýchlej orientácii sa a ku kvalitným pracovným výsledkom. Dôležitým predpokladom je schopnosť samostatne riešiť a dokončovať komplexné úlohy. Rozmanitosť úloh a ich plnenie Vám uľahčí odolnosť voči stresu. V neposlednom rade využijete na dennej báze Vaše výborné komunikačné zručnosti a schopnosť „tlmočiť“ jazyk používateľa do technického návrhu a opačne tak, aby si všetky strany porozumeli.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, rekreácia detí, MDD, Mikuláš, narodenie dieťaťa, darovanie krvi, stravné plne hradené zo strany zamestnávateľa - finančný príspevok alebo Calio karta a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov
 • program duševnej pohody pre zamestnancov - odborné poradenstvo pre osobný i pracovný život.

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Oceníme doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.
Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU:
Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov – realizácia aktuálneho výberového konania

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov všeobecná databáza uchádzačov o zamestnanie a iné výberové konania

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.