Ekonóm účtovníctva

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Priemerná hrubá mesačná mzda 1.140 EUR, zložená zo: základnej zložky hrubej mesačnej mzdy 882 EUR + štvrťročnej výkonnostnej prémie do výšky 20 % za každý mesiac v hodnotenom štvrťroku + 13. a 14. platu vo výške 56 % + z ďalších zložiek mzdy (odmeny naviazané na pracovný výkon, výsledky spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému)
Termín nástupu:10. 7. 2023

PRACOVNÚ POZÍCIU OBSADZUJEME NA OBDOBIE ZÁSTUPU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY.

Do príjemného dámskeho 10-členného tímu na odbore Transakčné účtovníctvo hľadáme novú kolegyňu / nového kolegu, ktorí majú záujem pracovať na pozícii ekonóm účtovníctva v stabilnej a tradičnej energetickej spoločnosti. Ak Vám niečo hovorí oblasť účtovníctva, orientujete sa v legislatívnej i odbornej terminológii, pristupujete k práci systematicky, analyticky a precízne, neváhajte nám odpísať.

Vašou každodennou pracovnou náplňou bude účtovanie odberateľských faktúr najmä pre našu sesterskú stavebnú spoločnosť, vystavovanie zálohových a vyúčtovaných faktúr, refakturácia, ale i spolupráca s internou organizačnou jednotkou pri účtovaní predpisu správnych poplatkov.

Vaša systematická a precízna práca je nevyhnutná k tomu, aby stav účtov hlavnej knihy a vedľajších účtovných kníh bol vykazovaný priebežne, aktuálne a správne. Jedná sa nielen o činnosti súvisiace s účtovnou závierkou, ale aj vytváranie zostáv v systéme SAP podľa požiadaviek manažmentu, kontrolných orgánov a audítorov.

Súčasťou Vašej pracovnej náplne bude telefonická i písomná komunikácia na dennej báze s kolegami z iných organizačných jednotiek, ako aj s externými subjektmi. Prirodzenou súčasťou pracovnej náplne je archivácia účtovných dokladov.

Samozrejmosťou sú odborné vedomosti v oblasti účtovníctva (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva), v daňovej legislatíve, konkrétne Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ďalších. Výhodou sú skúsenosti s účtovaním v programe SAP.

Úspešný kandidát by mal mať zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci a ochotu pracovať nadčas. Dôraz kladieme na precíznosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce. Váš koncepčný, systematický, analytický pohľad na prácu a schopnosť rýchlej adaptácie Vám pomôžu mnohé činnosti vykonávať s ľahkosťou. Samozrejme Vaše nové kolegyne Vás zaškolia, aby ste sa čo najlepšie a najrýchlejšie oboznámili so všetkými potrebnými činnosťami.

Vhodným vzdelaním je stredoškolské ekonomické, príp. vysokoškolské so znalosťou MS Excel MS Word na používateľskej úrovni. Pozícia je určená predovšetkým kandidátom s 2-ročnou skúsenosťou na obdobnej pozícii. Dáme však príležitosť i šikovným absolventom, ktorí počas SŠ alebo VŠ štúdia praxovali v účtovníckych spoločnostiach a vykonávali aspoň asistentské účtovnícke činnosti. Napíšte nám viac o Vašich skúsenostiach v motivačnom liste.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Oceníme doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU (nutnosť pre absolventov), v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.