Agent starostlivosti o zákazníkov

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mzda vo výške 784 EUR (fix), po uplynutí skúšobnej doby vo výške 882 EUR (fix) + variabilná mesačná odmena (do 35 %) naviazaná na splnenie cieľov. + 13. a 14. mzda, ročná odmena
Termín nástupu:JÚN 2023

Náš tím poradcov zákazníckej starostlivosti v stabilnej a inovatívnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. rozširujeme o nových kolegov, ktorých poslaním bude starostlivosť o našich zákazníkov a šírenie dobrého mena našej spoločnosti. Naše centrum  starostlivosti o zákazníkov je vďaka profesionalite a ochote našich kolegov v hodnotení aplikácie Staffino najlepším centrom zákazníckych služieb v rámci segmentu energetiky! Pozrite si poďakovania od našich zákazníkov:

Peter: Asi som sa zamiloval cez telefón, tak bola príjemná tá pani.
Ivka: Ďakujem za ľudský prístup. Príjemné, milé vystupovanie, ochotu poskytnúť informácie.
Petra: Som maximálne spokojná. Kiežby takto príjemný a milý ako Janka bol každý človek.

Všetko vás naučíme!

Nemusíte mať strach z neznámych pojmov segmentu energetiky. Všetko potrebné vás  naučíme a zaškolíme počas adaptačného procesu.  Zoznámime vás so všetkými produktami a službami našej spoločnosti, naučíme pracovať v informačných systémoch a takisto sa postaráme o to, aby ste sa v komunikácii so zákazníkmi cítili sebavedomo a isto. Pokiaľ vám nebude niečo jasné, neustále vám budú k dispozícii naše ochotné supervízorky, školiteľky či seniorné kolegyne.

V čom sme nápomocní našim zákazníkom?

Naši zákazníci nás kontaktujú telefonicky, e-mailom či prostredníctvom online chatu denne  s rôznymi požiadavkami. O aké požiadavky sa jedná? Konzultácie vo veci ponúkaných produktov a služieb, vysvetlenie faktúr, poradenstvo v oblasti šetrenia financií prostredníctvom energeticky efektívnych riešení  a rozvoja ekologického myslenia našich zákazníkov, zmeny výšky zálohových platieb a iné. Zvýšiť spokojnosť našich zákazníkov môžete aj ponukou ďalších produktov a služieb, pričom si finančne polepšíte a prispejete k naplneniu, a ak ste šikovní, aj preplneniu variabilnej zložky vašej mzdy.

Kedy a odkiaľ budem pracovať?

Našim zákazníkom sme dostupní počas pracovných dní. Víkendy a sviatky nepracujeme,  oddych je predsa dôležitý. Rozsah pracovnej doby je od 07:00 do 18:00 hod., v rámci ktorej sú stanovené zmeny v trvaní 8 hodín so začiatkom od 07:00, 08:00, 09:00 a 10:00. Svoj rozpis pracovných zmien budete poznať vždy mesiac vopred. Pracovať budete kombináciou Home office, ktorý tvorí minimálne polovicu pracovného času v rámci mesiaca a práce priamo z našej centrály, ktorá sa nachádza v Žiline - Závodí na Ulici pri Rajčianke. Super nie?

Koho hľadáme a kam sa môžem posunúť?

Privítame komunikatívnych kolegov s príjemným prejavom a ochotou pomáhať našim zákazníkom. Oceníme váš záujem neustále sa vzdelávať a pracovať na sebe! Kariérny rast máte zabezpečený po osobnostnej či profesijnej stránke. Rozvojové školenia a mentoring sú samozrejmosťou!

A na záver pár postrehov od našich kolegýň, prečo je skvelé pracovať v našej spoločnosti.

Dominika: Tak určite aj preto, že SSE je stabilná spoločnosť, ktorej nehrozí lockdown ani podobné situácie, nakoľko energie sú pre každého človeka nevyhnutné. Tiež motivujúce odmeny za predaj, 13. a 14. mzda, školenia, možný kariérny postup, ochotné supervízorky.

Olinka: práca a zázemie v stabilnej a silnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou, skvelý pracovný kolektív, možnosť práce z domu, dovolenka nad rámec, široký balík benefitov, voľné víkendy či sviatky, príležitosť pre profesionálny a kariérny rozvoj, pravidelné a precízne produktové školenia. A mnoho ďalších J

Ponúkame:

  • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
  • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
  • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
  • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
  • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
  • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
  • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
  • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
  • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov. 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, e-mail kariera@sse.sk.

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu. 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín. 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely. 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.