• Prejsť na

Ušetrite za plyn už túto vykurovaciu sezónu !

Ak ohrievate vodu alebo vykurujete domácnosť plynom, sledujte ceny svojho dodávateľa, ktoré budú zverejnené začiatkom januára.

Stredoslovenská energetika nezvyšuje ceny plynu na rok 2018

Nárast cien plynu na veľkoobchodnom trhu už zreteľne predznačuje nárast cien tejto komodity do budúceho roka aj pre konečného spotrebiteľa. V tomto prípade však vždy ide o samostatné obchodné rozhodnutie každého dodávateľa. Zvýšenie cien za dodávku plynu aktuálne nepredpokladá Stredoslovenská energetika.

Cena plynu na veľkoobchodnom trhu, kde ho pre zákazníkov nakupujeme, rastie. Tento nárast považujeme zatiaľ za mierny a naši zákazníci sa nemusia zvyšovania ceny plynu k 1. 1. 2018 obávať. Našou snahou je udržať v novom roku ceny pre svojich klientov rovnaké, ako v roku 2017. Situáciu pozorne sledujeme a v každom prípade budú naše ceny vždy výhodnejšie v porovnaní s dominantným dodávateľom plynu na Slovensku a to až do výšky - 16 %“, hovorí riaditeľ pre predaj B2C zákazníkom SSE, Michal Jaloviar.  

Bonus pre nového zákazníka

Domácnosť, žijúca v rodinnom dome, ktorá plynom varí, zohrieva vodu aj vykuruje, zaplatí za spotrebu u dominantného dodávateľa plynu ročne približne 1650 Eur. Vďaka zľave od SSE usporí viac ako 100 eur za rok. Okrem priamej finančnej úspory je výhodou aj to, že máte energie „pod jednou strechou“ a komunikujete iba s jednou energetickou spoločnosťou. 

Osobitným bonusom pre nových klientov, ktorí začnú odoberať plyn od SSE je získanie cestovného poukazu v hodnote 100 eur za každé odberné miesto. Ním si klient zníži cenu z katalógového zájazdu v jednej zo šiestich partnerských cestovných agentúr alebo si bonus uplatní na krátky hotelový balíček vo viac ako 200 hoteloch v Európe. V kombinácii s úsporou z nižšej ceny plynu už ide o celkom zaujímavú sumu financií, ktorú môže konkrétna domácnosť pripočítať k rodinnému rozpočtu,“ vysvetľuje Michal Jaloviar.

Ušetrite aj vďaka pravidelnému servisu

Napriek tomu, že energetickí dodávatelia ponúkajú zákazníkom rôzne zľavy priamo z cien za dodávku plynu, domácnosti môžu úsporu dosiahnuť aj vďaka bezchybnému technickému stavu plynových zariadení. Kontrola plynového kotla 1x za rok sa vám určite oplatí. „Pravidelný servis prináša domácnostiam množstvo výhod. Okrem bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, prevencie pred únikom plynu a inými poruchami je to aj úspornejšia prevádzka, a tým nižšia spotreba plynu. Spotreba domácnosti môže klesnúť až o 25 percent,“ zdôrazňuje Michal Jaloviar zo Stredoslovenskej energetiky. Navyše, pravidelný servis plynových zariadení výrazne prispieva aj k predĺženiu ich životnosti a je tiež podmienkou poskytnutia záruky zo strany výrobcov kotlov. Servisnú správu kotla si vyžiada aj poisťovňa v prípade vzniknutej škody na nehnuteľnosti. Ak ju mať nebudete, poisťovňa môže dojednané poistné plnenie znížiť alebo úplne zamietnuť. Servis plynových zariadení ponúka svojím zákazníkom aj SSE, cez svojich zmluvných partnerov. Zákazníci môžu aktuálne využiť aj zľavu zo štandardných cien, prednostné vybavenie a tiež termín servisnej prehliadky maximálne prispôsobený ich potrebám.   

Čo zahŕňa servisná prehliadka?

  • kontrolu úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení (tepelnej izolácie, oplechovania...),
  • kontrolu tesnosti plynového rozvodu,
  • vyčistenie horáka, elektród, výmenníka a filtrov,
  • kontrolu ovládacích a bezpečnostných prvkov a regulácie,
  • nastavenie optimálneho spaľovania (meranie účinnosti kotla, nastavenie horáka na správne hodnoty oxidu uhličitého...),
  • vyčistenie kondenzačnej cesty,
  • kontrolu funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku,
  • vystavenie správy, ktorú môžu vyžadovať poisťovne v prípade škody spôsobenej plynovým zariadením.