• Prejsť na

Staviate dom? Takto bude vyzerať vybavovanie elektrickej prípojky

Poradíme vám, čo potrebujete k zapojeniu, na čo si dať pozor a koľko to bude trvať

Stavba vlastného domu je jedno z najdôležitejších rozhodnutí vášho života. Bude to náročný proces, preto vám chceme aspoň jednu jeho časť uľahčiť.

Staviate dom? Takto bude vyzerať pripojenie elektrickej prípojky

Pred kúpou pozemku si overte u distribučnej spoločnosti, či je možné pripojiť nové odberné miesto. Nad pozemkom môže viesť elektrické vedenie a v tom prípade potrebujete zistiť, do akej výšky alebo vzdialenosti od neho môžete stavať. Alebo sa naopak môže stať, že elektrická sieť v oblasti nie je a na jej vybudovanie budete musieť počkať.

Ak si nie ste istí, pod ktorú distribučnú spoločnosť patríte, poradí vám obec. Každý región (východ, stred, západ) má len jednu distribučnú spoločnosť - patria jej stĺpy, vedenia, trafostanice a elektromery. Zabezpečí vám dotiahnutie elektriny k domu alebo pozemku, v požadovanom výkone a kvalite.

Kontakt s distribučnou spoločnosťou

Pre úspešné zrealizovanie pripojovacieho procesu s distribučnou spoločnosťou (SSE-D) budete potrebovať vyplnenú žiadosť a revíznu správu o rozvádzači (v prípade SSE – D stačí ako doklad len čestné prehlásenie).

V prvom rade je teda potrebné vyplniť a zaslať žiadosť distribučnej spoločnosti, ktorá vám do 30 dní pošle stanovisko. Vyjadrenie bude obsahovať miesto pripojenia pre Vaše odberné miesto a podmienky pre pripojenie. Ak plánujete elektrické vykurovanie, vyznačte to v žiadosti – budete potrebovať väčší výkon. V žiadosti zároveň môžete označiť, že chcete zároveň uzatvoriť pripojovaciu zmluvu.

V Zmluve o pripojení dostanete výpočet pripojovacieho poplatku na základe veľkosti hlavného ističa a počtu fáz. Je dôležité mať dobrý projekt a poradiť sa s projektantom alebo iným odborníkom, aký istič potrebujete na základe požadovaného výkonu a využívaných spotrebičov. S týmto procesom aj špecifikami ohľadne elektrického vykurovania vám vie pomôcť tiež správny dodávateľ energií.

Proces vášho pripojenia sa začne až po úhrade pripojovacieho poplatku. V ideálnom prípade, keď ste všetko dodali a uhradili včas, od podania žiadosti po vybudovanie prípojky k vášmu domu počkáte približne dva až tri mesiace.

Teraz potrebujete vlastného elektrikára, ktorý vám vybuduje elektrický prívod, zapojí rozvádzač a pripraví revíznu správu. Distribučná spoločnosť SSE-D ju však nevyžaduje, je potrebné zaslať iba čestné vyhlásenie o pripravenosti odberného miesta. Následne musíte počkať, kým vám distribučná spoločnosť vybuduje prípojku a pripojí odberné miesto do distribučnej sústavy.

Kontakt s dodávateľom

Až v tomto bode ste pripravení uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom. Na Slovensku existuje viacero dodávateľov elektriny. Nové pripojenia sú však náročný proces a najmä tradiční dodávatelia ako napríklad SSE vám vedia dať potrebné poradenstvo a pomôcť s celým postupom www.sse.sk/novepripojenie.

Pre uzatvorenie zmluvy s dodávateľom SSE budete potrebovať:
- Zmluvu o pripojení s distribučnou spoločnosťou
- Revíznu správu alebo čestné prehlásenie potvrdené distribučnou spoločnosťou
- Vypísanú Zmluvu o združenej dodávke elektriny

Po doručení všetkých dokladov vám príde technik namontovať elektromer a zaplombovať rozvádzač aj hlavný istič. Od tohto momentu môžete využívať elektrinu v dome alebo byte. Od podania podkladov distribučnej spoločnosti po zasvietenie prvej žiarovky ubehnú približne 3-4 mesiace.

Po zapojení elektromera vám príde od dodávateľa rozpis preddavkových platieb a technická špecifikácia o vašom odbernom mieste.

Prajeme Vám veľa pozitívnej energie vo Vašom novom bývaní.