• Prejsť na

SSE záleží na vysokej úrovni štandardov kvality

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) dosiahla za rok 2017 úroveň štandardov kvality dodávky elektriny až 99,88 % a dodávky plynu 99,30 %. SSE tak potvrdila svoju povesť spoľahlivého dodávateľa energie.

Čo sú štandardy kvality?

Štandardy kvality dodávky elektriny a plynu vyjadrujú úroveň dodržiavania kvality dodávaných služieb zákazníkom v niekoľkých kategóriách definovaných slovenskou legislatívou. Sleduje sa predovšetkým dodržiavanie lehôt zo strany dodávateľa pri overení správnosti vyúčtovania, pri obnovení dodávok po úhrade dlžnej čiastky, pri odoslaní stanoviska alebo podania ku štandardu kvality distribúcie, pri uzatvorení novej zmluvy na dodávku, pri odoslaní preplatku v stanovenej lehote, alebo pri odoslaní stanoviska k podaniu týkajúceho sa zmeny preddavkovej platby a zmeny sadzby. SSE každomesačne vyhodnocuje dodržiavanie štandardov kvality a raz ročne reportuje výsledky na URSO. Od 1.1.2017 je v platnosti nová legislatíva, ktorá sprísnila podmienky pre dodržiavanie štandardov kvality, a navýšila aj počet jednotlivých štandardov.

Kľúčové sú procesy a ľudia

Za výbornými výsledkami je predovšetkým snaha o efektivitu v rámci procesov v spoločnosti SSE a vzájomná spolupráca jednotlivých oddelení, ktoré zabezpečujú dodržiavanie štandardov kvality. Vďaka tejto spolupráci a tiež kvalitným dátam sa SSE darí držať štandardy kvality už dlhoročne na veľmi vysokej úrovni. Najnáročnejšia situácia pre našu spoločnosť nastala začiatkom roka 2017, kedy boli jednak sprísnené samotné štandardy kvality, a zároveň sa opakovane menili aj regulované ceny a sadzby. SSE dokázala napriek týmto intenzívnym a zásadným zmenám nastaviť pracovné postupy tak, aby aktívne predchádzala porušeniam štandardov kvality.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.