• Prejsť na

Srdce SSE bije aj pre sociálne odkázaných

Veľké množstvo drogériového tovaru, hygienických potrieb i predmety každodenného významu pre väčšie i menšie deti – to je výsledok zbierky, ktorú pre Charitu sv. Alžbety vo Zvolene zorganizovala medzi svojimi zamestnancami spoločnosť Stredoslovenská energetika.

Zbierka pre Charitu sv. Alžbety vo Zvolene

Počas troch aprílových dní boli desiatky ľudí podnietené aspoň takýmto jednoduchým spôsobom pomôcť neziskovej organizácii. Tá je jedinou vo svojom meste, ktorá poskytuje každý pracovný deň teplý obed pre ľudí bez domova a ďalších sociálne odkázaných obyvateľov. Okrem toho sa charita stará o hygienický stav, pranie šatstva svojich klientov, poskytuje im základné sociálne poradenstvo a pomoc pri komunikácii s úradmi.

Stredoslovenská energetika, a. s. rozbehla s Charitou sv. Alžbety, n.o., dlhodobú spoluprácu. „Ako spoločensky zodpovedná firma to pokladáme za dôležitú možnosť, aby sme regiónu, v ktorom pôsobíme, niečo vrátili smerom k jeho rozvoju a pomoci tým najslabším, ktorí sa – väčšinou nie vlastnou vinou – ocitli na okraji spoločnosti,“ hovorí generálny riaditeľ SSE – JUDr. Zdeněk Schraml.

Poďakovanie sestry Patrície z Charity sv.Alžbety vo Zvolene:

„V mene Charity sv. Alžbety n. o. vo Zvolene a v mene klientov, veľmi pekne ďakujeme Stredoslovenskej energetike v Žiline za zbierku pre chudobné rodiny a jednotlivcov žijúcich v chudobe. Všetky dary, ako drogistický tovar, plienky, kočiar, uteráky, oblečenie a iné, budeme postupne prerozdeľovať ľuďom žijúcim v chudobe, ktorí si v našom zariadení žiadajú materiálnu podporu.
Darovať niekomu niečo nie je samozrejmosťou. Dokážu to ľudia, ktorí mali  príležitosť byť svedkom ľudskej biedy, počuť o nej, vidieť ľudí, ktorí jej čelia a zaujať postoj ľútosti, súcitu, spolupatričnosti... Spolu s klientmi Vám ďakujeme a prajeme Vám v živote veľa krásnych okamihov.“

>Viac aktualít