Spoločne dokážeme viac: Partnerstvo Stredoslovenskej energetiky, a. s., s projektom Požičaná planéta

Kde končí odpad, ktorý dennodenne ľudstvo produkuje? Prečo čoraz intenzívnejšie na vlastnej koži pociťujeme klimatické zmeny? Je naše životné prostredie (ovzdušie, voda a pôda) naozaj nezvratne znečistené nežiaducimi chemikáliami a výfukovými plynmi?

Toto je realita súčasného stavu našej planéty Zem. Je na nás, jej obyvateľoch, či budeme jej zásoby neustále a neuvážene odčerpávať aj naďalej alebo si vyberieme cestu, cez ktorú našim deťom a ďalším generáciám poskytneme možnosť stráviť na Zemi život aspoň v takej kvalite, v akej žijeme my v súčasnosti. 

Opísaná realita, v ktorej sa planéta Zem v súčasnosti nachádza, nám nie je ľahostajná. Preto Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) nadviazala v októbri 2019 spoluprácu s výnimočným projektom „Požičaná planéta“. Jeho cieľom je v oblasti environmentálnej výchovy edukovať predovšetkým našu budúcu generáciu – žiakov základných a stredných škôl po celom Slovensku. Prostredníctvom 16 unikátnych filmových dokumentov, 144 príbehov, ktoré sú prispôsobené veku čitateľov, a ďalších 240 unikátnych environmentálnych aktivít otvára projekt Požičaná planéta témy trvalo udržateľného rozvoja (TUR) u mladej generácie. Témy sú koncipované tak, aby mladého čitateľa alebo diváka motivovali k zamysleniu sa nad spôsobom svojho životného štýlu a k prípadnej zmene životného postoja.

Spomínané environmentálne aktivity projektu prepája SSE so šetrením energiami vo svojej edukačnej aktivite „Ako hravo ušetríme energiu s kamarátom Šťukesom“ (www.sse.sk/stukes). Veď šetriť znamená zabezpečiť zdroje aj pre budúce generácie. 

Viac informácií k tejto téme získate na webovej stránke www.pozicanaplaneta.sk.  

  

Koralový útes v Červenom mori: Tieto fotografie zobrazujú jedno a to isté miesto s odstupom 15 rokov. Na fotografiách vidieť typickú ukážku zmeny vodných ekosystémov z dôvodu nadmernej environmentálnej záťaže.

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.