• Prejsť na

Rozbehli sme sériu podujatí - Biznis raňajky so SSE

Tento rok sa Biznis raňajky konali vo Zvolene (dňa 28. 3. 2019) a v Žiline (9. 4. 2019). Najbližšie sa budú konať v Ružomberku v hoteli Kultúra dňa 15. 5. 2019 a v Martine dňa 30. 5. 2019 v hoteli Victoria.

Biznis raňajky sú určené predovšetkým pre zákazníkov Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE) zo segmentu Veľkoodberatelia a konajú sa viackrát do roka. Tieto podujatia predstavujú možnosť pre spoločnosti z akéhokoľvek odvetvia získať aktuálne informácie z oblasti energetickej efektívnosti, napríklad o tom, ako ušetriť na osvetlení, vykurovaní, ale aj o legislatívnych zmenách pre dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Zaujímavou témou pre všetkých prítomných býva okrem analýzy trhových cien komodít, ako sú elektrina a plyn, aj vývoj makroekonomických ukazovateľov vo svete. Informácií vôkol nás je skutočne mnoho, ale vybrať si tie správne a vhodné pre konkrétne potreby firmy, navyše s možnosťou poradiť sa s odborníkom v danej oblasti, býva často náročné.  

Cieľom týchto podujatí je informovať zákazníkov SSE a záujemcov z radov verejnosti o aktuálnych možnostiach, ako môžu za podpory SSE riešiť energetické otázky a aplikovať ich v podmienkach svojich firiem. Okrem nadobudnutia nových znalostí sa hostia môžu tešiť aj na bohaté občerstvenie v spoločnosti prezentujúcich – odborníkov z oblasti energetickej efektívnosti – a počas otvorenej diskusie s nimi konzultovať svoje otázky.

O spokojnosti s podujatiami zo strany klientov svedčí spätná väzba v podobe dotazníkov, v ktorých bola vyjadrená veľká spokojnosť nielen s prezentujúcimi, ale aj s poskytnutými informáciami a priateľskou atmosférou týchto podujatí.

Tešíme sa aj na Vašu účasť!>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.