• Prejsť na

Rok 2017 prináša zmeny v sadzbách elektriny a plynu

Na jeseň tohto roka vydal Regulačný úrad nové vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve. Od nového roka sa slovenským domácnostiam zmenili sadzby za dodávku a distribúciu elektriny aj plynu. Zmena sa netýka len samotnej ceny, no mení sa aj počet a označovanie/pomenovanie sadzieb. Zmena prebieha automaticky a domácnosti nemusia o zmenu žiadať.

Zmeny v dodávke elektriny

V prípade elektriny vyhláška definuje 10 sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (distribučné sadzby) na napäťovej úrovni NN, ktoré sú určené aj pre domácnosti. Platí, že distribučná spoločnosť si môže zvoliť, ktoré z nich na svojom území odberateľom ponúkne. Po novom budú mať domácnosti namiesto dvoch jednopásmových sadzieb (D1 a D2) jednu s označením C1. Ruší sa tiež špeciálna sadzba pre tepelné čerpadlá, ostatné sadzby pre elektrické vykurovanie ostávajú zachované. Novinkou sú sadzby pre nabíjacie zariadenia elektromobilov a domácnosti s inštalovanými inteligentnými meracími systémami (IMS).

Hlavný distribútor elektriny na strednom Slovensku, spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, ponúkne po novom domácnostiam päť distribučných sadzieb (C1-C5). Cena za distribúciu elektriny bude pre všetky sadzby jednotná, rozdiel bude vo výške pevnej mesačnej platby za odberné miesto pri jednofázovom a trojfázovom ističi.

Sadzby za dodávku elektriny domácnostiam sa budú od januára 2017 označovať od DD1 až po DD5 a pribudne k nim novinka - trojpásmová sadzba pre inteligentné meracie systémy (DD9).

Porovnanie sadzieb elektriny

Zmeny v dodávke plynu

V prípade plynu vyhláška definuje 26 tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (distribučné sadzby), pričom prvých 8 je určených pre domácnosti. Tarifné skupiny sú rozdelené podľa ročného množstva distribuovaného plynu. Cena za distribúciu plynu ako aj výška fixnej platby za mesiac sú stanovené rôzne pre každú tarifnú skupinu.

Sadzby za dodávku plynu domácnostiam sa budú od januára 2017 označovať od T1 až po T8,  podľa výšky ročného odberu plynu.  Pre sadzby T1-T6 sú ceny regulované.  

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) zabezpečí automatickú zmenu sadzieb elektriny a plynu pre svojich zákazníkov. Pôvodné distribučné sadzby budú k 1.1.2017 nahradené novými, spolu s príslušnými sadzbami za dodávku elektriny a/alebo plynu. Domácnosti nemusia o zmenu žiadať a nie je ani potrebné uzatvárať novú zmluvu.  

Porovnanie sadzieb plynu

Zdroj: SSE, a.s
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke