• Prejsť na

Oznámenie pre veľkoodberateľov o novom cenovom rozhodnutí ÚRSO

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), informuje svojich zákazníkov, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil nové cenníky distribúcie elektriny, ktorými sa rušia a nahrádzajú pôvodné cenové rozhodnutia so spätnou platnosťou od 01.01.2017.
Aktuálne platné cenníky regulovaných služieb nájdete na našom webe v časti Veľkoodberatelia / Dokumenty na stiahnutie:
- Cenník SSE-D, a.s.
- Cenník Západoslovenskej distribučnej, a.s.
- Cenník Východoslovenskej distribučnej, a.s.
- Cenník OKTE, a.s.

Všetkým zákazníkom, ktorým bola v období od 1.1.2017 do 1.3.2017 vystavená faktúra podľa pôvodných cenníkov, bude automaticky vystavená opravná faktúra zohľadňujúca nové ceny. Zmeny sa netýkajú faktúr za zúčtovanie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Pre zákazníkov zo segmentu podnikatelia a samosprávy (NN hladina) došlo k úprave poplatkov podľa veľkosti hlavného ističa na úroveň roku 2016. 
Pre zákazníkov pripojených na VN hladinu sa vracajú distribučné poplatky na úroveň z roku 2016, kým tarify TPS a TSS ostávajú platné podľa pôvodného rozhodnutia ÚRSO na rok 2017. Upozorňujeme, že celková výška regulovanej časti faktúry tak bude vyššia, ako by bola podľa pôvodných cenových rozhodnutí. To znamená, že za mesiac január budeme ešte posielať ťarchopis (doúčtujeme rozdiel).

Opätovné zmeny cien majú dopad na technicky a časovo náročné prestavenie fakturačného systému. Pracujeme na tom, aby sme zákazníkom poslali opravné faktúry za január, a riadne faktúry za február v čo najskoršom termíne. V mene SSE Vám chceme poďakovať za trpezlivosť a ospravedlniť sa za vzniknuté komplikácie.