• Prejsť na

Oznámenie pre klientov SSE

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), vzhľadom na momentálnu situáciu vyplývajúcu z prípravy novej vyhlášky URSO o cenovej regulácii v elektroenergetike a očakávaných zmenách cien, prosí svojich zákazníkov o trpezlivosť a zhovievavosť.

Po zverejnení nových cien, ktoré očakávame v najbližších dňoch, pristúpi SSE k prepočítaniu výšky preddavkových platieb pre všetky odberné miesta podľa nového cenového návrhu. V prípade výraznejších rozdielov oproti už zaslaným preddavkom, zašle SSE svojim zákazníkom nové dohody o preddavkových platbách.

Pokiaľ nie je schválená nová vyhláška URSO a vydané nové cenové rozhodnutia, spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. stále postupuje v zmysle momentálne platnej legislatívy.

SSE zároveň pripomína, že vyúčtovacie faktúry za rok 2016, ktoré boli zákazníkom doručené začiatkom roka 2017, je potrebné uhradiť v plnej výške. Týchto faktúr sa prebiehajúce zmeny nedotýkajú.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke