• Prejsť na

Oznámenie pre klientov SSE o novom cenovom rozhodnutí ÚRSO

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), informuje svojich zákazníkov, že jej bolo doručené cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o cenách dodávky elektriny č. 0204/2017/E. To ruší a nahrádza pôvodné cenové rozhodnutie č. 0029/2017/E. 

Nové cenové rozhodnutia boli doručené aj všetkým prevádzkovateľom distribučných sústav, do ktorých sú jednotlivé odberné miesta pripojené.

Nové cenové rozhodnutia stanovujú ceny pre segment domácnosti a podnikateľov pre rok 2017. Pre zákazníkov zo segmentu domácnosti to znamená návrat k pevnej mesačnej platbe za odberné miesto, bez ohľadu na počet fáz. Pre zákazníkov zo segmentu podnikatelia a samosprávy došlo k úprave poplatkov podľa veľkosti hlavného ističa na úroveň roku 2016.

Opätovné zmeny pre nás znamenajú technicky a časovo náročné prestavenia systémov. Tento proces môže trvať niekoľko týždňov. Následne bude zákazníkom zo segmentu domácnosti, ktorým bola vystavená faktúra  v roku  2017, zaslaná opravná faktúra. Tá bude zohľadňovať nové ceny, spätne platné od 1.1.2017. Dovtedy nie je potrebné, aby zákazníci kontaktovali SSE. Zákazníkom, ktorí podľa pôvodnej faktúry zaplatili viac, bude preplatok vrátený a to spôsobom dohodnutým v zmluve.

Faktúr za zúčtovanie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 sa tieto zmeny netýkajú,  je potrebné ich uhradiť.

Zákazníkom zo segmentu podnikatelia a samosprávy, boli začiatkom februára zaslané Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu (Dohoda).  Tieto Dohody boli vypočítané maximálne vo výške platby za obdobie roka 2016, resp. zákazníci mali možnosť požiadať dodávateľa o vystavenie novej Dohody. SSE oznamuje svojím zákazníkom, že nové Dohody v zmysle nového cenového rozhodnutia ÚRSO, už nebudú zasielané. V prípade, že zákazníci požadujú vystavenie novej Dohody, môžu SSE kontaktovať. 

Zmeny sa netýkajú faktúr za zúčtovanie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016,  je potrebné ich uhradiť.

Všetkým zákazníkom, ktorým bola v období od 1.1.2017 do 1.3.2017 vystavená faktúra za dodávku a distribúciu elektriny, bude automaticky vystavená opravná faktúra zohľadňujúca nové ceny.

SSE ďakuje svojim zákazníkom za trpezlivosť a ospravedlňuje sa za vzniknuté komplikácie.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke