• Prejsť na

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR - príspevky na plyn, 2. kolo

Tento týždeň začne Ministerstvo hospodárstva SR, prostredníctvom Slovenskej pošty, doručovať štátne príspevky za plyn osobám, ktorým z rôznych dôvodov neboli v prvom kole doručené, resp. im neboli príspevky vyplatené, alebo im bol zaslaný poukaz na príspevok v nesprávnej výške.

Poštový poukaz je platný 60 dní od dátumu podania, termín platnosti je uvedený na poukaze. Poštové poukazy sú spravidla doručované do schránky ako obyčajné listové zásielky; výplata poukazu je možná na ktorejkoľvek pošte. Poštový poukaz pošta vyplatí adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi v hotovosti po overení totožnosti a potvrdení prevzatia poukazu podpisom. Oprávneným prijímateľom, teda osobou, ktorá môže prevziať poštový poukaz za adresáta je manžel/manželka adresáta alebo osoba, ktorú adresát splnomocnil, aby za neho prijímal poštové zásielky.

Ak sa adresa na poukaze nezhoduje s trvalým pobytom adresáta v doklade totožnosti, alebo ak adresát predloží doklad totožnosti, ktorý neobsahuje adresné údaje (napr. cestovný doklad), adresát pripíše k svojmu podpisu poznámku adresát osobne. Ak bude výplata poukazu v takomto prípade odmietnutá, treba kontaktovať infolinku spoločnosti Slovenská pošta, a.s. 0800 122 413.

Ak zdravotný stav adresáta neumožňuje vyplatenie poštového poukazu na pošte, môže príspevok prevziať oprávnený prijímateľ, alebo adresát požiada poštu o doručenie príspevku. V takom prípade treba poštový poukaz odovzdať svojmu poštovému doručovateľovi /doručovateľke so žiadosťou o doručenie príspevku, resp. telefonicky požiadať svoju dodávaciu poštu o doručenie peňazí.

Overiť, či bol poštový poukaz adresátovi vystavený, je možné na telefónnych číslach Slovenskej pošty, a.s.:
- Bratislava: 02/59 30 27 05, 02/59 30 27 35
- Rimavská Sobota: 047/562 15 53, 047/562 11 63
- Košice: 055/644 63 59, 055/644 63 64.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.