• Prejsť na

Nové pripojenie elektriny: Aký postup na vás čaká a ako sa naň pripraviť?

Chystáte sa na novom pozemku postaviť dom? Alebo ste investovali do kúpy bytu? Radi by ste v ňom svietili, varili či mali internet? Pri zriadení nového odberného miesta alebo jeho prepise je síce možné niektoré kroky vybaviť elektronicky, priebeh jednotlivých administratívnych aj praktických krokov však stále chvíľu trvá. O procesy spojené s novým pripojením sa starajú predovšetkým distribučné spoločnosti. Tie zabezpečujú dotiahnutie elektriny k domu alebo pozemku, v požadovanom výkone a kvalite.

Nové pripojenie

Prvé kroky

Ak staviate, kúpili ste alebo zdedili nehnuteľnosť a chcete v nej bez problémov využívať elektrickú energiu, prvým krokom je vyriešiť nové pripojenie resp. prepis odberného miesta. Prepis odberného miesta vybavíte jednoducho so SSE. Protistranou pri zriadení nového odberného miesta sú tri distribučné spoločnosti. Ak si nie ste istí, pod ktorú distribučnú spoločnosť patríte, poradí vám obec. S malými výnimkami, každý región (východ, stred, západ) má len jednu distribučnú spoločnosť - patria jej stĺpy, vedenia, trafostanice a elektromery. Začnite s distribučnou spoločnosťou komunikovať ešte pred vypracovaním vlastnej projektovej dokumentácie prípojky, aby ju potom nebolo nutné dodatočne prepracovať. Realizáciu prípojky zabezpečuje distribučná spoločnosť, vy si musíte zabezpečiť časť prívodu do vášho domu alebo bytu.

Dôležitým formulárom je Žiadosť, ktorú musíte vyplniť a zaslať distribučnej spoločnosti, napr. na strednom Slovensku je to Stredoslovenská distribučná (SSD). Nezabudnite priložiť aj povinnú prílohu - snímku z katastrálnej mapy. V žiadosti môžete označiť, že chcete určiť nie len bod napojenia, ale zároveň uzatvoriť Pripojovaciu zmluvu. Súčasným označením viacerých požiadaviek, ktoré plánujete riešiť, urýchlite ich vybavenie.

Nezabudnite: ak plánujete v dome inštaláciu elektrického vykurovania, v žiadosti to určite spomeňte – budete totiž potrebovať vyšší výkon a nebudete musieť čakať na samostatné vyjadrenie distribučnej spoločnosti neskôr. V Zmluve o pripojení dostanete výpočet pripojovacieho poplatku, a to na základe veľkosti hlavného ističa a počtu fáz.

V prípade, že sa sťahujete do novovybudovanej bytovky, potrebnú technickú dokumentáciu distribútorovi spravidla poskytuje už developer. Budúci majiteľ bytu vstupuje do procesu až pri výbere dodávateľa elektriny a urobí len prepis elektriny z developera na seba

Čo ďalej?

Po kladnom vyjadrení k Žiadosti zo strany distribučnej spoločnosti je potrebné uhradiť pripojovací poplatok, ktorého výšku nájdete uvedenú v Pripojovacej zmluve. Proces vášho pripojenia sa začne až po jeho úhrade.

Ak ste si našli dobrého elektrikára, je načase vybudovať elektrický prívod a osadiť rozvádzač, na čo vám váš elektrikár vypracuje revíznu správu. Keď máte vaše nové odberné miesto pripravené, zašlite distribučnej spoločnosti Čestné prehlásenie, že ste splnili všetky podmienky pre pripojenie. Nasleduje už len počkať na distribučnú spoločnosť, ktorá vám vybuduje prípojku a pripojí váš dom do distribučnej sústavy. Až v tomto bode ste pripravení uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny dodávateľom. Na Slovensku existuje viacero dodávateľov elektriny. Nové pripojenia sú však náročný proces, pri ktorom vám napríklad aj Stredoslovenská energetika vie dať potrebné poradenstvo a pomôcť s celým postupom. Navštíviť môžete napríklad niektoré z ôsmych zákazníckych centier SSE alebo webstránku www.sse.sk/novepripojenie.

Ako dokončiť pripojenie?

Pre uzatvorenie zmluvy s dodávateľom SSE budete potrebovať:

  • Zmluvu o pripojení s distribučnou spoločnosťou (napr. SSD)
  • Čestné prehlásenie potvrdené distribučnou spoločnosťou
  • Vyplnenú Zmluvu o združenej dodávke elektriny

 

SSE za vás požiada distribučnú spoločnosť o namontovanie elektromera. Po zapojení elektromera vám bude doručený aj rozpis preddavkových platieb. Od tohto momentu si už môžete užívať pozitívnu energiu aj teplo vášho nového domova. Ak sa ešte zamýšľate nad tým, ako si v novom príbytku zakúrite pripravili sme pre vás pár ekologických alternatív.

Ako si zvoliť ideálne kúrenie?

Tradičný dodávateľ ako je Stredoslovenská energetika vám vie poradiť, na čo musíte myslieť už pri príprave projektu a tiež aký istič potrebujete na základe požadovaného výkonu využívaných zariadení.

Stredoslovenská energetika vám zároveň vie poskytnúť aj poradenstvo, aký typ kúrenia je ideálny pre vás. V súčasnosti môžete od SSE získať finančný príspevok 200 € na obnoviteľné zdroje energií a ušetrite si energiu, čas aj peniaze. Príspevok 200 € od SSE teraz získate na všetky zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, ktoré SSE ponúka – solárne kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlo a fotovotické panely.

Príspevok 200 € bude poskytnutý vo forme zľavy z finálnej faktúry za realizovanú inštaláciu zariadenia a vzťahuje sa na zmluvy podpísané do 31. 12. 2018Príspevok nebude poskytnutý v prípade využitia štátnej dotácie z národného projektu Zelená domácnostiam.

Viac informácií nájdete na www.sse.sk/zelena.

>Viac aktualít