• Prejsť na

Keď jasne cítiš, že to má zmysel...

Nie každý deň sa naskytne možnosť dávať a zároveň, dočkať sa vďačnosti. My sme si to zažili plným priehrštím. S deťmi, s ktorými sa život veru nemazná... Videli sme zápal pre šport, čestné súperenie, radosť zo zmysluplne stráveného času. Toto všetko sme si vychutnali spoločne.

Hýb sa s našou energiou

Spoločenská zodpovednosť je jedným zo základných pilierov, ktorým sa naša spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. intenzívne venuje, a preto sme zorganizovali I. ročník športového podujatia pre deti z detských domovov a detských krízových centier s názvom „HÝB SA S NAŠOU ENERGIOU.“

Deväť detských domovov vyslalo dňa 26. 6. 2018 stovku detí na Športový deň so SSE, realizovaný v rámci projektu „HÝB SA S NAŠOU ENERGIOU“ do Hotela Tenis vo Zvolene.

Športový deň pre deti z DD

Už od ôsmej ráno sa chlapci a dievčatá s vervou pustili do súbojov vo futbale, bedmintone, minigolfe, bowlingu, prehadzovanej a stolnom tenise. Každý tím „domovákov“ mal tričká vlastnej farby, mohli sa cítiť ako na ozajstných majstrovstvách sveta. Myšlienke – zjavne – úprimne fandilo aj počasie. Ako inak si vysvetliť priateľské lúče teplého slnka, ktoré sprevádzali celý rušný, krásny deň? Rozhodcovia z radov našich zamestnancov - dobrovoľníkov sa tiež činili a prispeli k zdarnému priebehu podujatia.

Netrpezlivo sa čakalo na vyhodnotenie každej disciplíny. V absolútnom hodnotení sa celkovým víťazom dňa stal Detský domov Bytča. Druhé miesto získal Detský domov Hriňová I. a na treťom mieste sa umiestnil Detský domov Maurícius Kremnica.

Okrem drobných ocenení v jednotlivých disciplínach si absolútni víťazi celého turnaja odniesli finančné poukážky na nákup športových potrieb.

Naša cesta podporovať vzťahovo znevýhodnené deti – či z detských domovov alebo krízových centier – sa opäť ukazuje ako správna. Týmto deťom chýbajú rodičia, no vidíme, že aj vďaka obetavosti pracovníkov detských domovov z nich môžu vyrásť plnohodnotní ľudia. Veríme, že sa im ich hendikepy časom podarí prekonať, že tieto najdôležitejšie preteky svojho života dobre zvládnu. Zatiaľ, môžu byť inšpiráciou pre nás a možno aj pre tie šťastnejšie deti z úplných rodín – práve svojou vďačnosťou a schopnosťou vytvoriť priateľskú atmosféru.

Realizáciou tejto akcie sme naplnili hlavné poslanie projektu „HÝB SA S NAŠOU ENERGIOU,“ a to podporovať prirodzený pohyb a pobyt detí na športoviskách a tým vytvárať medzi nimi nové priateľstvá a väzby. 

Tím ,,Hýb sa s našou energiou"

 

  

>Viac aktualít