• Prejsť na

Inovačné smart riešenia od SSE znižujú vašu spotrebu

 „Energie a šetrenie“ sú slová, ktoré sa dlhodobo skloňujú na rokovaniach svetových organizácií, Európskej únie, štátnych parlamentov ale i v našich domácnostiach.

Dlhodobý trend šetrenia energií sa týka najmä pilierov svetovej energetiky z pohľadu výroby tepla, elektrickej energie a zdroja energie pre dopravu. Samozrejme ide najmä o uhlie, ropu, zemný plyn a urán, ktoré sú svetovo označované ako vyčerpateľné (neobnoviteľné).

Zmysluplnosť a užitočnosť efektívneho využívania energii je neutíchajúcou a aktuálnou témou aj na Slovensku. Stredoslovenská energetika (SSE) ako tradičný a zároveň najväčší dodávateľ energií na strednom Slovensku si uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci tejto témy. Aj preto uzatvorila s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľnú dohodu o poskytovaní informácií o úsporách energie, čím sa zaviazala nie len edukovať svojich zákazníkov o efektívnom využívaní energie, ale aj prinášať energeticky efektívne smart riešenia do ich podnikania a do domácností.

Vďaka našej ponuke komplexných energetických služieb sme v roku 2017 zrealizovali na Slovensku 45 projektov zameraných na energetickú efektívnosť a naše inovačné smart riešenia dosiahli ročnú úsporu spotreby energie vo výške 3 624 MWh. Toto množstvo ušetrenej energie by spotrebovalo takmer 1 450 priemerných slovenských domácností za jeden rok! Smart riešenia od SSE prinášajú samozrejme výrazný benefit aj životnému prostrediu – redukujú produkciu skleníkových plynov (emisií oxidu uhličitého CO2), ktorých zvýšený výskyt v atmosfére spôsobuje globálne otepľovanie. Naše energeticky efektívne riešenia v rámci uskutočnených projektov, priniesli ročnú úsporu 606 ton CO2.  Priemerný Slovák vyprodukuje viac ako 6 ton CO2 ročne, takže SSE ušetrila ročnú produkciu emisii oxidu uhličitého pre cca 101 Slovákov.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.