Informácia o práci distribučných spoločností

Vážení zákazníci,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 by sme vás ako váš dodávateľ energií radi informovali o súbore preventívnych opatrení, ku ktorým v tomto období pristúpili distribučné spoločnosti.

Aktuálne distribučné spoločnosti vykonávajú prioritne práce, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu môže riešenie zákazníckych požiadaviek v súčinnosti s distribučnými spoločnosťami trvať dlhšie ako štandardne.

V prípade osobného kontaktu distribučné spoločnosti žiadajú svojich zákazníkov o dodržiavanie nevyhnutných pravidiel ochrany, čiže priblíženie sa k pracovníkom len na nevyhnutnú vzdialenosť, nepodávanie si rúk a používanie ochranných rúšok, resp. inej formy ochrany úst a nosa. Všetci pracovníci distribučných spoločností taktiež disponujú potrebnými ochrannými pomôckami.

Preventívne opatrenia distribučných spoločností sa týkajú aj odpočtov na odberných miestach, ktoré sú fakturované v najbližšom období, počas obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19. Odpočet elektriny a plynu bude vykonaný v špeciálnom režime a odpočtári ho vykonajú len tam, kde bude odberné miesto verejne prístupné. Zákazníkom s neprístupným odberným miestom bude periodická vyúčtovacia faktúra vystavená odhadom, na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Ak máte na odbernom mieste nainštalovaný IMS (inteligentný merací prístroj), odpočet nie je potrebné nahlasovať.

Ak je odberné miesto neprístupné, distribučné spoločnosti umožňujú nahlásenie stavu elektromera alebo plynomera priamo zákazníkom. Možnosť nahlásiť odpočet sa týka len odberateľov, ktorých odberné miesta majú byť fakturované v najbližšom období, počas obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na nahlásenie stavu elektromera si pripravte informáciu o stave svojho elektromera a EIC odberného miesta (svoj identifikačný údaj, ktorý nájdete vo svojej faktúre v časti „Údaje o odbernom mieste“).

Odpočet stavu neprístupného elektromera nahláste prostredníctvom svojho prevádzkovateľa:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Zákaznícka linka: 0850 166 007 (pracovné dni od 8.00 – 15.00 hod.)
Online formulár na nahlásenie odpočtu: https://e.ssd.sk/wk/wfoi.jsp  
Web: www.ssd.sk  
e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Západoslovenská distribučná, a. s.
Zákaznícka linka: 0850 333 999 (pracovné dni od 7.00 do 19.00 hod.)
Odpočet vybavíte aj cez mobilnú aplikáciu ZSD a online cez distribučný portál.
Web: www.diportal.sk  
e-mail: odberatel@zsdis.sk

Východoslovenská distribučná, a. s.
Zákaznícka linka: 0850 123 312 (pracovné dni od 7.00 do 20.00 hod. a sobota od 9.00 do 16.00 hod.)
Web: www.vsds.sk  
e-mail: info@vsds.sk

Na nahlásenie stavu plynomera si pripravte aktuálny stav plynomera (číselný údaj uvedený na plynomeri), POD odberného miesta (identifikačný údaj, ktorý sa nachádza vo faktúre v časti „Údaje o odbernom mieste“) a číslo plynomera.

Odpočet stavu plynomera nahláste u svojho prevádzkovateľa:

SPP – distribúcia, a. s.
Zákaznícka linka: 0850 269 269 (pracovné dni od 7.30 do 18.00 hod.)
Online formulár na nahlásenie odpočtu: https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/samoodpocet-zemneho-plynu/  
Web: www.spp-distribucia.sk  

Veríme, že sa nám spoločne podarí prekonať toto náročné obdobie a že vám informácie pomôžu v riešení vašich požiadaviek súvisiacich s distribučnými spoločnosťami.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.