• Prejsť na

Elektronická faktúra od SSE šetrí čas aj lesy

Aktuálne už viac ako 100 tisíc zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) využíva elektronickú faktúru. Zasielanie e-faktúry za spotrebovanú elektrinu alebo plyn patrí medzi elektronické služby, ktorými SSE dlhodobo skvalitňuje a zjednodušuje komunikáciu so svojimi odberateľmi a posilňuje vlastné renomé spoločensky zodpovednej organizácie.

Faktúra v elektronickej podobe je moderný a čoraz frekventovanejší spôsob ako predajca služieb alebo tovaru fakturuje svojim zákazníkom a obchodným partnerom. E-faktúra v plnej miere nahrádza tradičnú, papierovú formu faktúry. Okrem toho, že je plnohodnotným daňovým dokladom, má pre klienta celý rad ďalších výhod spojených s jednoduchou úhradou, dostupnosťou a archiváciou. Navyše zasielanie elektronickej faktúry významne prispieva k ochrane životného prostredia, eliminujú sa náklady na papier, tlač i dopravu.

Každý siedmy zákazník SSE využíva e-faktúru SSE, ako jeden z najväčších dodávateľov energií na Slovensku, má vo svojom zákazníckom portfóliu vyše 700 tisíc klientov, ktorým dodáva elektrinu alebo plyn. „Z nich má aktuálne evidovanú elektronickú faktúru už viac ako 100 400 odberných miest,“ uvádza Michaela Krivá, hovorkyňa SSE.

Projekt podpory aktivácie elektronických faktúr realizuje SSE od roku 2012 a počet zákazníkov, ktorí si e-faktúru aktivujú, rastie stále rýchlejším tempom. Len od začiatku tohto roka pribudlo vyše 10 000 nových používateľov služby.

Elektronická faktúra je vyhotovená vo formáte PDF a bezplatne zasielaná do e-mailovej schránky klienta. „Predovšetkým domácnosti oceňujú, že elektronickú faktúru majú k dispozícii skôr ako papierovú, keďže ju zasielame zákazníkom okamžite po jej vystavení. S elektronickou faktúrou takisto nehrozí riziko jej straty či neúmyselného vyhodenia s množstvom reklamných tlačovín, ktoré sa denne ocitnú v poštových schránkach. Pre firemných zákazníkov a organizácie zasa ponúkame zasielanie e-faktúry vo formáte XML, ktorý umožňuje automatizované spracovanie daňových dokladov v účtovníctve,“ objasňuje výhody elektronickej faktúry M. Krivá.

Benefitom pre všetkých používateľov E-faktúry je jednoduchšia úhrada faktúry prostredníctvom internet bankingu či inkasa, úspora miesta, ktoré pri papierovej fakturácii zaberajú archívne priestory, aj okamžitá dostupnosť faktúry filtrovaním v e-mailovej schránke, vo vlastnom elektronickom archíve, alebo v internetovej zákazníckej zóne SSE - WebSSErvis.

Bezpečná, zadarmo i ohľaduplná k prírode

Obavám zo zneužitia údajov v elektronickej faktúre možno podľa hovorkyne SSE jednoducho predísť zabezpečením faktúry heslom, ktoré si zákazník sám volí už pri aktivácii služby. Elektronickú faktúru si môžu klienti SSE aktivovať zadarmo e-mailom, telefonicky, prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.sse.sk alebo odpoveďou na SMS správu, ktorou Stredoslovenská energetika dáva službu do pozornosti svojim odberateľom. SSE dlhodobo podporuje aktivovanie elektronickej faktúry, keďže ho vníma ako jeden z nástrojov spoločenskej zodpovednosti firmy a príspevok k ochrane životného prostredia. „Ak vezmeme do úvahy, že aj najjednoduchšia faktúra pre domácnosť obsahuje minimálne tri listy papiera – pritom pre podnikateľské subjekty a organizácie je to často i niekoľkonásobne viac – potom sme spolu s našimi klientmi vďaka elektronickej faktúre bezpochyby ušetrili tony papiera a zachránili zopár hektárov lesa,“ dodáva M. Krivá.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.