• Prejsť na

Dobrá energia pre Banskoštiavnickú kalváriu

Obrázok krásnej Banskoštiavnickej kalvárie nechýba v žiadnom propagačnom materiáli o Slovensku. Barokový sakrálny komplex stojaci na kopci uprostred prastarého štiavnického vulkánu je pritom nielen atraktívny, ale aj nesmierne vzácny. Už 25 rokov je súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ktovie ako by vyzeral dnes, keby sa pred časom jeho záchrany a znovuoživenia nechopila skupina zanietencov a spoločensky zodpovedných firiem.

Kalvária

Od roku 2008 zabezpečuje obnovu Banskoštiavnickej kalvárie, jej ochranu a prinavrátenie do života občianske združenie Kalvársky fond, ktoré nadviazalo na činnosť rovnomenného spolku, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici od čias postavenia kalvárie v roku 1751 až do jeho rozpustenia komunistickým režimom o dvesto rokov neskôr. Kalvársky fond postupne rekonštruuje jednotlivé časti historickej pamiatky za výdatnej pomoci malých dobrovoľných darcov aj veľkých firemných donorov, ktorým nie je osud Kalvárie ľahostajný.

Jedným z generálnych partnerov obnovy je aj naša spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), ktorá každoročne Kalvársky fond finančne podporuje. 

Lešenárske rúrky aj „zaplatený“ beh 

Dlhoročné partnerstvo SSE a Kalvárskeho fondu dnes už nemá len formu symbolického šeku, ale i pekných priateľských vzťahov, pravidelnej dobrovoľníckej práce a zmysluplne stráveného voľného času.

Aj počas prvého májového dňa sa približne 150 zamestnancov SSE a ich rodinných príslušníkov zišlo na kalvárskom kopci, aby tu strávili príjemný Family Day a venovali Kalvárii čas aj prácu vlastných svalov. „Na rekonštrukciu stredného kostola, tzv. Svätých schodov, bolo potrebné dopraviť lešenárske rúrky. Hoci ich kopa vyzerala spočiatku nezdolateľná, vo svojom cieli napokon skončili všetky,“ hovorí Michaela Krivá, hovorkyňa SSE. Dopĺňa, že úsilie zamestnancov SSE a skvelá neformálna pracovná atmosféra strhli aj bežných návštevníkov Kalvárie, a tak sa k energetikom nosiacim lešenárske rúrky pridal aj spočiatku prekvapený malajziský turista alebo predškolský drobizg, ktorý s dobrým pocitom vlastnej užitočnosti a nevyčerpateľnou zásobou energie nosil hore kopcom lešenárske spojky.

Beh za Kalváriu

„Kto vládal, zapojil sa aj do behu za Kalváriu. Za každého zo svojich zamestnancov, ktorý absolvoval 2,4 kilometra dlhý okruh, venovala SSE na obnovu Kalvárie 10 eur. Rovnaké podujatie, nazvané Deň rodiny a športu pod Kalváriou pripravil Kalvársky fond v spolupráci so SSE aj pre širokú verejnosť. V sobotu 5. mája mohol za Kalváriu bežať ktokoľvek a absolvovaním kalvárskeho okruhu prispieť prostredníctvom SSE desaťeurovkou na jej obnovu,“ dodáva Michaela Krivá.

Pomoc pre Kalváriu v Banskej Štiavnici

Mnoho tvárí pomoci

Spolupráca s Kalvárskym fondom v Banskej Štiavnici je len jedným z projektov, na ktoré naša spoločnosť sústredí svoju pozornosť. Inak strohý pojem „spoločenská zodpovednosť“ má v našej spoločnosti podobu reálnej spolupatričnosti s regiónom, v ktorom podnikáme a je už prirodzenou – zakorenenou – súčasťou nášho fungovania.

 

>Viac aktualít