• Prejsť na

Dajte si pozor na poplatky za istič

Za posledný rok sa určite už každý stretol s pojmom istič. Ale vedeli by ste aj povedať, čo to vlastne je a či ho máte nastavený správne?

Pozor na poplatky za istič

Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade, keď ním začne tiecť prúd väčší ako je určený, automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu a tým bráni jeho preťaženiu. Stanovenie správnej veľkosti hlavného ističa je dôležité nielen pri novom pripojení, ale vo všeobecnosti pri každom dome. Zákazníci môžu vďaka reálnemu zhodnoteniu ističov a ich optimalizácii ušetriť.

Aktuálne síce zaplatia domácnosti za istič len raz, v rámci pripojovacieho poplatku, ale je pravdepodobné, že v budúcnosti môže dôjsť ku zmene. Poplatky za istič v závislosti od jeho veľkosti a počtu fáz navrhoval totiž ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) už začiatkom roka 2017. Navrhovaný systém počítal s tým, že čím väčší istič a počet fáz zákazník má, tým väčší poplatok bude musieť platiť aj v rámci stálej mesačnej platby. Tento spôsob platby by bol v podstate spravodlivejší z pohľadu využívania distribučnej sústavy. Odberateľ, ktorý potrebuje vyšší istič a teda distribučná spoločnosť mu musí garantovať v každom okamihu vyššiu kapacitu v  distribučnej sústave, by mal platiť viac.

Takže platí, že čím väčší istič, tým väčší pripojovací poplatok. Pre tento rok k cenovej zmene nakoniec nedošlo, no svojim zákazníkom odporúčame, aby si veľkosť svojich ističov reálne zhodnotili a optimalizovali, keďže k opätovnému prehodnoteniu týchto poplatkov môže dôjsť v budúcnosti. 

Riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom v spoločnosti Stredoslovenská energetika, Michal Jaloviar, radí, čo musíte zvážiť pri nastavení veľkosti a počtu fáz ističa. „Veľkosť ističa je potrebné nadimenzovať podľa spotrebičov a zariadení, ktoré v dome alebo byte využívate.  Všetko je dané príkonom spotrebičov a tiež veľkosťou domu“, vysvetľuje Michal Jaloviar.

Okrem ističa je potrebné dbať aj na počet fáz. Ak máte väčší dom, hoci bez elektrického kúrenia, je lepšie mať jednotlivé vetvy napojené na samostatné fázy. „Dobrým príkladom sú rodinné domy, ktoré využívajú zariadenia s vyšším príkonom ako je napríklad cirkulár alebo čerpadlá, či elektrické kúrenie. Pri nich jednoducho nemôžeme mať jednofázový istič a je jedno, že niektoré zariadenia využívame len pár krát do roka“,  dodáva Jaloviar.

Skontrolujte si, aký istič potrebujete

Veľkosť ističa je potrebné jednoducho nadimenzovať podľa predpokladaného príkonu spotrebičov. Poradíme Vám, ako jednoducho si sami viete skontrolovať, aký veľký istič potrebujete. Stačí, keď sa pozrieť na spotrebiče v domácnosti - každý z nich má určitý príkon, ktorý je uvedený na štítku. Keď hodnoty všetkých spotrebičov vrátane osvetlenia sčítate, zistíte maximálny príkon. Do rozhodovania vstupuje tiež spôsob ich využívania. Nie všetky spotrebiče sú využívané v jednom momente a na plný výkon.

Keď sa ukáže, že máte zbytočne veľký istič, môžete si ho znížiť. V opačnom prípade si budete musieť istič navýšiť. Viac informácií o postupe nájdete na web stránkach distribučných spoločností.

Pre väčšie domy a domácnosti sú napríklad najčastejšie využívané hlavné ističe 3 x 25 prípadne 3 x 32 ampérov, závisí najmä od typu vykurovania a jeho výkonu.

Veľkosť ističa určuje výšku pripojovacieho poplatku

V prípade nových pripojení môžu zákazníci vďaka reálnemu zhodnoteniu ističov a ich optimalizácii ušetriť. Vyššia veľkosť ističa totiž zároveň znamená vyšší pripojovací poplatok. Je potrebné  na to myslieť už pri projekte. Správne stanovenie veľkosti hlavného ističa je dôležité, pretože do tejto hodnoty potom garantuje distribučná spoločnosť kapacitu v každom momente pre bezproblémový odber.

Výrazne ušetriť môžu aj samosprávy

Pri podnikateľoch a samosprávach sa aj pravidelná pevná mesačná platba odvíja aj od veľkosti hlavného ističa a sadzby na odbernom mieste. Platí teda, že čím väčší istič, tým väčší mesačný poplatok. Preto je pri úspešnej optimalizácii hlavného ističa veľký priestor ušetriť nemalé peniaze.

Najmä pri samosprávach obzvlášť platí toto odporúčanie. Som si vedomý, že nie na všetkých odberných miestach samospráv sa dá znížiť veľkosť hlavného ističa, napríklad dom smútku, kultúrne domy, sirény a pod., ale aj tu sme pripravení na individuálne poradenstvo v tejto oblasti.

Pre podnikateľov a samosprávy máme v SSE pripravené rôzne riešenia v oblasti energetickej efektívnosti, ktorými môžu dosiahnuť výrazne úspory. Na základe dát o spotrebe, ističoch, rezervovanej kapacite a reálne dosahovaných maximách nielen vyčíslime možné úspory u zákazníkov, ale všetky zmeny, vrátane administratívnych povinností voči distribučným spoločnostiam, zrealizujeme na kľúč. Návratnosť takýchto opatrení je bežne do jedného roka a sú vlastne financované zo samotnej úspory, ktorú zákazníkom prinesieme. Pri väčších riešeniach vieme pomôcť aj so samotným prefinancovaním projektu.“, dodáva Jaloviar.

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.