• Prejsť na

Čo vplýva na cenu elektriny na Slovensku?

Faktúry za elektrinu priamo odrážajú dianie na svetovom trhu, čo pociťujú na cene domácnosti aj podnikatelia na Slovensku. Za konečnú cenu elektriny nesie zodpovednosť okrem dodávateľa (energetickej spoločnosti) aj viacero dôležitých faktorov.

Čo vplýva na cenu elektriny

Z globálneho hľadiska môžeme povedať, že komodity ako napr. uhlie, ropa a plyn výrazne ovplyvňujú cenu elektriny a v poslednom období je situácia ohľadne nich ostro sledovaná.  Do cien elektriny zasahuje aj celková makroekonomická situácia (inflácia na vzostupe v Európe aj na celom svete), EUA – emisná povolenka na vypúšťanie CO₂ do ovzdušia, ktoré sa obchodujú v rámci EÚ a sústavy ETS (Energy Trading System). V neposlednom rade do cien elektriny vstupuje aj technologický vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Svetové dianie v rámci týchto štyroch najdôležitejších faktorov pozorne sledujú obchodníci na veľkoobchodnom trhu.

Hurikán v Austrálii aj nedostatok vody na Balkáne

Chladný január v Európe spôsobil výrazný nárast spotreby energií a koniec marca priniesol doslova šok pre svetový energetický trh - cyklón Debbie, ktorý sa prehnal severnou časťou austrálskeho Queenslandu. Bolo zatvorených niekoľko baní a zosuvy pôdy poškodili cesty na samotnú prepravu uhlia do terminálov na pobreží. Toto spôsobilo zníženie produkcie austrálskeho uhlia o 30 %,  čo tvorí značné množstvo pre svetový trh s uhlím. Ovplyvnilo to, samozrejme, aj cenu uhlia API2 s dodávkou do Európy ARA – Amsterdam, Rotterdam, Antverpy. Problémy vznikli aj na Balkáne, kde nedostatok vody vo vodných tokoch spôsobil výrobcom nepríjemnosti s dosahom až na Slovenský trh, vzhľadom na prepojenosť týchto trhov (tzv. market coupling).  Uvedené príklady sú len časťou väčšieho celku faktorov, ktoré spôsobili nárast cien na trhu elektriny a následne tiež ročných kontraktov, čo pociťujeme až dodnes.

Ceny na Slovensku

Trend ceny elektriny je z dlhodobého hľadiska klesajúci. Ak si ešte spomenieme na rok 2008, kedy sa cena základného pásma pohybovala okolo 80 €/MWh, je aktuálna situácia s pohybom ceny elektriny na Slovensku v pásme s cenou medzi 30 - 33 eur považovaná za relatívne stabilnú. Z krátkodobého hľadiska však pozorujeme za posledné mesiace určitý nárast cien, preto je možné očakávať nárast koncových cien pre niektoré skupiny odberateľov.

Ako nakupuje elektrinu váš dodávateľ- energetická spoločnosť?

Najväčší dodávateľ energie na strednom Slovensku, Stredoslovenská energetika,  nakupuje komodity na veľkoobchodnom trhu v priebehu celého roka na ďalšie obdobia. SSE nakupuje elektrinu aj na tri roky dopredu a vie tak  zákazníkom garantovať cenu napríklad aj do roku 2020.

Dokážu obnoviteľné zdroje energie znížiť jej cenu?

Nárast obnoviteľných zdrojov je citeľný najmä v Nemecku, kde môžeme pozorovať veľký vývoj v inštaláciách obnoviteľných zdrojov. Táto situácia napomáha udržiavaniu klesajúceho trendu ceny elektriny, čo vnímajú aj odborníci na slovenskom veľkoobchodnom trhu, avšak so zreteľom na niektoré technické obmedzenia v rámci elektrizačnej sústavy ENTSO.

Kam smeruje vaša platba za elektrinu?

Vaša platba za elektrinu nesmeruje iba vášmu dodávateľovi. Ten ovplyvňuje len cenu za dodávku elektriny, ktorá tvorí z celkovej ceny približne len 1/3. Pozrite sa, z akých zložiek sa skladá cena elektriny, ktorú platíte vo svojej faktúre. Podrobné informácie nám poskytli špecialisti na tvorbu ceny zo spoločnosti Stredoslovenská energetika.

Štruktúra ceny elektriny

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke