• Prejsť na

Ako vyzerá budúcnosť energie?

Ľudia po celom svete si začínajú uvedomovať, že by sme mali byť čoraz menej závislí na fosílnych palivách pri výrobe energie. Mali by sme preto niečo zmeniť aby sa energetika, ako najväčší svetový hospodársky sektor, stala viac a viac udržateľnejšia, bezpečnejšia a dostupnejšia pre všetkých.

Budúcnosť energií

Fosílne palivá, ako je uhlie, ropa a zemný plyn, dodávajú 80 percent energie na svete, ktoré používame na ohrievanie domácností, nabíjanie zariadení a prepravu elektriny. Sú ale taktiež primárnym zdrojom emisií a skleníkových plynov. Vedci vo veľkej miere súhlasia s tým, že obmedzenie používania fosílnych palív by prinieslo značné výhody - ako napríklad zlepšenie zdravia a zníženie počtu prírodných katastrof, no ale ešte nie je jasné, aká alternatíva ich má nahradiť. Cieľom je sa menej spoliehať  na palivové zdroje na báze uhlíka a skôr by sme sa mali snažiť o budovanie zelenej energetickej budúcnosti.

Inovácie a technické trendy sa pretekajú pri zdokonaľovaní ekologickejších zdrojov energie pre zlepšenie životného prostredia a zníženie našej závislosti od ropy a fosílnych palív. Niektorí predpovedajú vodíkovú ekonomiku. Iní tvrdia, že slnko je tá správna cesta, ktorou by sme sa mali vydať.

Toto sú najbežnejšie a najľahšie dostupné alternatívy zdrojov energie, ktoré v blízkej budúcnosti budú ovplyvňovať cenu energie.

Fosílne palivá - uhlie

Fosílne palivá tvoria zvyšky mŕtvych rastlín a zvierat. Tieto sú tvorené zo skamenených zvyškov mŕtvych zvierat a rastlín, ktoré sú vystavené teplu a tlaku v zemskej kôre stovky miliónov rokov.
Ďalšou nevýhodou našej ťažkej závislosti od fosílnych palív je množstvo oxidu uhličitého (odhaduje sa na 21,3 miliárd ton ročne) vyprodukovaného počas spaľovania. Príroda však dokáže spracovať len asi polovicu celkového množstva emisií oxidu uhličitého, ktoré vypúšťame do atmosféry, čo znamená, že každý rok sa množstvo oxidu uhličitého v atmosfére zvyšuje o 10,65 miliárd ton, čo prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Solárna energia

Takmer všetko v tomto svete na našej planéte získava svoju energiu zo slnka. Výskumníci a organizácie po celom svete sa snažia o to, ako priamo využiť tento neobmedzený zdroj energie zo slnka a nahradiť tak zdroje ako  sú fosílne palivá.

Vďaka fotovoltickým panelom dokážeme premeniť silu slnečného žiarenia na výrobu elektrickej energie. Táto efektívna a ekologická technológia poháňa malé kalkulačky, výškové budovy a napríklad aj vesmírne družice. No môžete začať aj u seba doma. Montáž trvá jeden deň a zvyčajne sa zaobíde bez zásahov do stavebnej konštrukcie domu, navyše jeho údržba je veľmi jednoduchá.

Ak by ste mali záujem šetriť za energie s každým východom slnka a za každého počasia obráťte sa na Stredoslovenskú energetiku (SSE) (www.sse.sk/zelena), ktoré Vám pomôže s komplexným riešením.

Biopalivá a biomasa

Patria sem palivá z rastlinných a živočíšnych zdrojov. Olej alebo etanol získaný z rastlín, ako je cukrová trstina, trávnik, riasy, topoľ a kukurica sa môžu použiť priamo, alebo ich môžeme zmiešať s inými palivami, ako je nafta a benzín. Dokonca aj mŕtve drevo, listy, drevná štiepka a vetvy, sa môžu spáliť na výrobu energie. To sa nazýva biomasa. Biomasa zahŕňa aj akýkoľvek biologicky rozložiteľný odpad z rastlinných a živočíšnych zdrojov, ktorý sa dá spaľovať ako palivo. Aj váš domov môže mať vlastný ekologický kotol na biomasu. Kotly na biomasu sú alternatívnym zdrojom energie, určeným na úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov a plne pokrývajú spotrebu tepla a teplej vody v domácnosti.

Jadrová energia

Vzhľadom na to, že celosvetový dopyt po energiach stále narastá, jadrová energia nadobúda čoraz väčší význam ako čistý zdroj energie, od ktorého sa očakáva, že bude jedným z možných riešení globálneho problému klimatických zmien. Nárast cien fosílnych palív a rastúci záujem národov o zabezpečenie dodávok energie prispievajú k modernizácii celého priemyslu.

V súčasnosti existuje celosvetovo 439 jadrových reaktorov v 30 krajinách. To predstavuje 14% celkovej výroby elektrickej energie na svete. Jadrová energia sa využíva buď rozdelením (štiepením) alebo zlúčením (fúziou) jadier dvoch alebo viacerých atómov. Jadrové štiepenie zvyčajne využíva urán v procese využitia energie. Podľa nášho súčasného tempa spotreby urán, ktorý sa nachádza v zemskej kôre, ho minieme asi tak za jedno storočie. Už teraz sa však našla alternatíva uránu, ktorým je vodík, no ten zo sebou prináša množstvo nezodpovedaných otázok.

Existujú rôzne spôsoby získavania energie zo zeme, ktorú ľudstvo objavilo a využilo vo svoj prospech. Technologické inovácie sa každým dňom posúvajú vpred, treba preto dúfať,  budeme neustále hľadať nové, efektívnejšie formy energie, ktoré majú najmenší vplyv na životné prostredie. V dnešnej dobe sa ukázalo, že najefektívnejšie palivo je ropa. V budúcnosti, keď budú svetové zásoby ropy vyčerpané, budeme musieť nájsť iný zdroj energie. Faktom však je, že musíme byť proaktívni pri hľadaní nových foriem energie, aby sme pokračovali v rozvoji civilizácie a zabezpečili vysokú kvalitu života, na ktorú sme všetci zvyknutí.

>Viac aktualít