• Prejsť na

Ako sa elektrická energia dostane do vášho domova?

Dnes sa s elektrinou stretávame na každom kroku. Pred 200 rokmi sme ani len netušili, že ľudstvo bude schopné niečo také stvoriť. 

Prvé experimenty s elektrinou sa uskutočnili v polovici 18. storočia. V roku 1752 Benjamin Franklin zostrojil prvý bleskozvod. Už o tridsať rokov neskôr taliansky lekár Luigi Galvani pitval žaby a popritom si všimol, že ich stehno so sebou mykne, keď sa oba jeho konce dotknú dvoch rôznych kovov. Galvani pripisoval tento jav prejavom akejsi živočíšnej elektriny. Neskôr sa nad týmito javmi zamýšľal aj taliansky gróf Alessandro Volta. On ale neveril na živočíšnu elektrinu a tak pátral. Zistil, že ak dáme dva rôzne kovy do slanej vody alebo do kyseliny, vznikne medzi týmito dvoma kúskami kovu elektrické napätie. A to znamená, že ak medzi ne dáme nejaký drôtik, potečie ním elektrický prúd. Namiesto kúska kovu sa dá použiť aj kúsok uhlíka, akým je napríklad tuha z ceruzky.

Ako sa vyrába elektrina?

Po Voltovom vynáleze sa mnoho vedcov začalo zaoberať týmto fascinujúcim javom a začali študovať elektrinu. Netrvalo dlho a objavili neuveriteľné veci. Dánsky fyzik a filozof Oersted si všimol, že keď tečie okolo vodiča prúd, tak tam vzniká magnetické pole. Všimol si to vďaka tomu, že keď mal pri vodiči magnet a pustil prúd, tak ten sa začal otáčať. Francúzsky fyzik Ampére si okolo roku 1820 všimol, že na vodič v magnetickom poli pôsobí sila a dva vodiče, ktorými tečie prúd, sa navzájom priťahujú alebo odpudzujú podľa toho, aký je smer týchto vodičov. No zatiaľ to boli len experimenty a niečo také ako žiarovka si ľudia nevedeli ani predstaviť.

Anglický fyzik a chemik Michael Faraday si v 19. storočí všimol, že ak sa vodič, napríklad železný drôt, pohybuje v magnetickom poli, tak v ňom vzniká napätie a tečie ním prúd. Rovnaký jav dosiahneme, ak je vodič v pokoji a okolo neho sa pohybuje magnet. Najprv sa i zdalo, že jeho vynálezy sú len akési “moderné” hračky, no Faradayov objav elektromagnetickej indukcie nám dnes umožňuje výrobu elektriny a stále sa používa v elektrárňach.

Cesta elektriny k vám domov

Elektrická energia je univerzálna, relatívne ľahko vyrobiteľná a následne ju dokážeme jednoducho premeniť na iné formy energie. Preto je v súčasnosti považovaná za najušľachtilejší druh energie. Elektrinu vieme na jednom mieste vyrobiť a na úplne inom mieste ju môžeme využívať. Napríklad, keď doma rozsvietite lampu, nemáte ani potuchy, z ktorej elektrárne pochádza elektrina, ktorá osvietila váš dom. Naprieč celou krajinou možno vidieť vysoké stožiare s vedením. To je vedenie vysokého napätia, ktoré sa používa na prenos elektriny.

Nízke a vysoké napätie

Ako vysoké napätie je označované elektrické napätie od 1 000 V do 50 000 V. No vysoké napätie nevznikne len tak samé od seba, potrebujeme naň transformátor. Transformátor mení elektrinu s jedným napätím, napríklad nízkym, na elektrinu s vysokým napätím. Práve vysoké napätie sa používa na dodávku elektriny, pretože sa pri ňom eliminujú straty. Aj tie najlepšie vodiče kladú elektrickému prúdu odpor, pričom keď vodičom prechádza prúd, tak sa časť elektrickej energie mení na teplo. Veľkosť tepelných strát je závislá od odporu vodiča, ale hlavne od druhej mocniny prechádzajúceho prúdu (dvakrát väčší prúd spôsobí štyrikrát väčšie straty). Vysoké napätie a veľmi vysoké napätie sa používajú k diaľkovému prenosu elektriny a práve vďaka nim sa minimalizujú straty elektriny pri prenose, pretože dochádza k zníženiu magnetickej zložky elektromagnetického poľa a je posilnená zložka elektrická.

Všetko začína v elektrárni, potom pokračuje prenosom a distribúciou

V elektrárňach sa vyrába trojfázový striedavý prúd s napätím niekoľko tisíc voltov. Pre prenos na veľké vzdialenosti sa toto napätie priamo v elektrárni transformuje na veľmi vysoké napätie 110 kV, 220 kV alebo 400 kV, pričom elektráreň je pripojená do rozvodnej siete nadzemnými vedeniami. Rozvodná sieť má veľmi zložitú štruktúru. Tá zaisťuje prenos na veľké vzdialenosti pri napätí 400 kV a 220 kV a ďalej následnú distribúciu elektrickej energie až k jednotlivým spotrebiteľom. Toto všetko sa deje vďaka transformačným staniciam.

V transformačnej stanici sa veľmi vysoké napätie transformuje na vysoké napätie 110 kV, časť elektrickej energie sa odvádza do veľkých podnikov ťažkého priemyslu a do takzvaných meniarní zaisťujúcich napájanie železničných tratí. Zostávajúca časť je distribuovaná k ďalším spotrebiteľom (ľahký priemysel, mestá, obce), kde je transformovaná na napätie 22 kV.

V poslednej fáze transformácie dochádza k premene na nízke napätie 230V a 400 V. Tento proces sa odohráva v samotných podnikoch, obciach a mestských štvrtiach. Čiže k nám domov sa nakoniec dostane elektrický prúd nízkeho napätia. Elektrina tečie od miesta s vyšším napätím k miestu s nižším napätím. No potrebuje k tomu nejaký vodič. Energia zostáva skrytá v zásuvke až do okamihu, kým do nej nevsunieme zástrčku spotrebiča. Cez kábel začne po zapnutí do prístroja tiecť elektrický prúd.

Kto tvorí cenu elektriny?

Liberalizácia spôsobila, že dnes už nielen firmy, ale aj domácnosti majú možnosť vybrať si toho svojho dodávateľa energií. Tak ako pri väčšine tovarov a služieb, aj pri elektrine je rozhodujúcim faktorom cena. Ako sa ale teda tvorí cena elektriny? Tvorí ju, samozrejme, to, čo miniete (silová elektrina), plus k výslednej faktúre ešte pribudnú poplatky za prenos, distribúciu či spotrebná daň, ktorú určuje štát. Ceny silovej elektriny na Slovensku sú závislé od vývoja v okolitých krajinách. Hlavnými faktormi pre pokles či rast ceny elektriny je makroekonomický vývoj, s ktorým je spojený nárast či pokles spotreby, dostupnosť výrobných kapacít a infraštruktúry  na výrobu a prenos elektriny, prírodné podmienky či počasie.

Na Slovensku sa zákazníci stretávajú najmä s troma tradičnými dodávateľmi. Pre stredné Slovensko je ním Stredoslovenská energetika (www.sse.sk). Preto, keď uvažujete nad dodávateľom elektriny, nedajte sa oklamať špekulantmi, ktorí sa schovávajú za hviezdičky a malé nečitateľné písmo a vyberte si stabilného a spoľahlivého dodávateľa,. Získate tým oveľa viac ako len transparentné ceny energií a nadštandardný zákaznícky servis.

Tak toto bol príbeh cesty elektriny, ktorou dávate aj svojmu domovu život. Ľudstvo prešlo veľmi dlhú cestu a vynálezcovia prekonali množstvo prekážok, odkedy sme si podmanili elektrickú energiu. Technológie a vývoj alternatívnych zdrojov sú dôkazom, že o tejto sile ešte nevieme ani zďaleka všetko.

>Viac aktualít