Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD., člen predstavenstva

Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD., člen predstavenstva

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Postgraduálne štúdium ukončil na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia pôsobil ako člen štatutárneho orgánu v súkromných spoločnostiach.

Po ukončení štúdia pôsobil ako odborný asistent na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Neskôr pracoval ako poradca štátneho tajomníka na Ministerstve hospodárstva, v ktorého priamej zodpovednosti bola sekcia energetiky. Počas pôsobenia na MH SR sa venoval najmä energetike.

Po ukončení pôsobenia na MH SR bol riaditeľom odboru financií a plánovania v Slovenskej národnej knižnici a neskôr riaditeľom úseku financií a administratívy v spoločnosti PROMA, s. r. o., ktorá sa zaoberá projektovaním a realizáciou stavieb.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.