Ing. Mgr. Márius Hričovský, Dr. oec., podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Márius Hričovský, Dr. oec., člen predstavenstva

Absolvoval inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, magisterské štúdium na Právnickej fakulte UK a doktorandské štúdium v oblasti manažmentu na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne. Odborne začínal na poradenských a riadiacich pozíciách ministerstiev, od roku 1992 ako obchodný radca na Veľvyslanectve SR v Nemecku.

Od roku 1998 pôsobil ako poradca ministra hospodárstva SR. Na úrovni top manažmentu obchodných spoločností pôsobil od roku 1999 ako podpredseda predstavenstva spoločnosti Globtel. Následne zastával funkciu predsedu dozornej rady ZSE, predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti Energotel a. s., v oblasti energetiky ďalej pôsobil ako obchodný riaditeľ ČEZ Slovensko, podpredseda predstavenstva SSE a. s. a ako of counsel v medzinárodnej advokátskej kancelárii DLA Piper.

Je členom Slovenskej advokátskej komory, od roku 2016 pôsobí ako advokát. Bol členom výboru pre energetiku v americko-slovenskej obchodnej komore (AmCham) a svoje manažérske skúsenosti uplatňuje aj ako člen v Slovenskej asociácii Corporate Governance (SACG). Pôsobí ako hosťujúci prednášajúci na UNIZA, kde sa venuje Corporate Governance a podnikovému manažmentu a taktiež pôsobí ako člen štátnicovej komisie na EUBA. .

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.