Ing. Mgr. Márius Hričovský, Dr. oec., podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Márius Hričovský, Dr. oec., člen predstavenstva

Absolvoval inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, magisterské štúdium na Právnickej fakulte UK a doktorandské štúdium v oblasti manažmentu na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne. Odborne začínal na poradenských a riadiacich pozíciách ministerstiev, od roku 1992 ako obchodný radca na Veľvyslanectve SR v Nemecku.

Od roku 1998 pôsobil ako poradca ministra hospodárstva SR. Na úrovni top manažmentu obchodných spoločností pôsobil od roku 1999 ako podpredseda predstavenstva spoločnosti Globtel. Následne zastával funkciu predsedu dozornej rady ZSE, predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa spoločnosti Energotel a. s., v oblasti energetiky ďalej pôsobil ako obchodný riaditeľ ČEZ Slovensko a podpredseda predstavenstva SSE a. s.

Je členom Slovenskej advokátskej komory, pôsobí ako advokát Of Counsel v slovenskej pobočke advokátskej kancelárie DLA Piper Weiss Tessbach. Je členom výboru pre energetiku v americko-slovenskej obchodnej komore (AmCham) a svoje manažérske skúsenosti uplatňuje aj ako člen v Stredoeurópskej asociácii správy a riadenia spoločností (CECGA).