SEARCH on the SSE page   SSE - rozširujeme prevádzkovú dobu call centra a meníme otváracie hodiny v zákazníckych centrách


Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), s platnosťou od 1. augusta 2011 mení otváracie hodiny v zákazníckych centrách, predlžuje možnosť osobného kontaktu počas "dlhého dňa" a tiež dobu prevádzkovania zákazníckej linky.

SSE s cieľom poskytovať služby podľa skutočného využívania zo strany zákazníkov rozširuje prevádzkovú dobu zákazníckej linky, a to denne do 21,00 hod. a zároveň upravuje prevádzkovú dobu zákazníckych centier. "K uvedeným zmenám sme pristúpili na základe skutočnej návštevnosti zákazníckych centier, kedy väčšina zákazníkov k nám prichádza až po deviatej hodine a videli sme potrebu predĺžiť aspoň jeden deň v týždni. Zároveň sa potvrdzuje trend presunu zákazníkov z osobného kontaktu na telefonický, preto predlžujeme čas našej zákazníckej linky pre domácnosti až do deviatej večer", povedala hovorkyňa SSE Jana Bolibruchová.

Všetky požiadavky charakteru zmluvného vzťahu a dodávky elektrickej energie môžu zákazníci SSE vybaviť prostredníctvom osobnej návštevy v jednom zo siedmych zákazníckych centier alebo v plnom rozsahu formou telefonického hovoru cez call centrum.

Pre všetky segmenty zákazníkov - domácnosti, podnikateľov a organizácie sú denne pripravené tímy kvalifikovaných pracovníkov, ktorí ochotne vybavia všetky požiadavky. Pracovníci zákazníckych centier sú k dispozícii každý pracovný deň od 8,30 hod do 14,30 hod. a počas predĺženej prevádzkovej doby, v stredu, do 17,30 hod. Zákazníci však môžu svoje požiadavky vybaviť aj prostredníctvom call centra, ktoré v plnom rozsahu a jednoduchšie nahrádza osobný kontakt so zákazníkom.

Zákaznícke linky pre domácnosti (0850 111 468) sú k dispozícii každý pracovný deň v čase od 06:00 do 21:00 hod. Pre podnikateľov a organizácie (0850 123 555) prevádzková doba ostáva nezmenená, sú k dispozícií každý pracovný deň v čase od 07:00 do 18:00 hod.

V Žiline dňa 1. 8. 2011

Stredoslovenská energetika dodáva energiu pre život a podnikanie pre takmer 700 000 zákazníkov. Našim domácim trhom je stredné Slovensko, kde pôsobíme už viac ako 85 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispievame k ďalšiemu ekonomickému rozvoju nášho regiónu a životnej úrovne našich spoluobčanov. Stredoslovenská energetika, a. s., je členom skupiny Electricité de France.

Media kontakt: Ing. Jana Bolibruchová - Interná a externá komunikácia, tel: 041/519 2809, jana.bolibruchova@sse.sk